vrijdag 15 mei 2009

Walk the talk

Afgelopen week heb ik de eer gehad voor het eerst een conferentie met alle OMO-rectoren bij te mogen wonen. Twee nuttige en aangename dagen: zoals een conferentie bedoeld is. Eén van de workshops had als thema de wijze waarop de identiteit van de school wordt ingevuld. Er kwam een scala van voorbeelden voorbij. De manier waarop onze maatschappelijke stage ingevuld wordt – niet jeugdtrainer bij de hockey, wel optreden samen met het orkest van Amarant- gaf veel positieve reacties. Een schoolleider gaf als concretisering een variant van de 10 geboden. Een lijst met afspraken die vast onderdeel uit maken van functionerings- en beoordelingsgesprekken, zoals: "Gij zult eerlijk zijn" en "Gij zult niet roddelen". Dit zette me aan het denken. Een eerste gedachte was dat deze regels zo evident zijn dat het zwart op wit zetten ook uitgelegd kan worden als een motie van wantrouwen jegens de medewerkers. Maar vanzelfsprekendheid impliceert niet per definitie dat we er verder over zwijgen. Ik heb de afgelopen weken een eerste serie beoordelingsgesprekken gevoerd (met allemaal eerlijke collega's) en aspecten als collegialiteit of het in waarde laten van leerlingen kwamen op zeer natuurlijke wijze regelmatig ter sprake. Feitelijk heb je het dan over onze waarden en normen, alleen niet gegoten in 10 geboden.

Alhoewel............onze school heeft als missie: studiegericht, evenwichtig en respectvol. In het Schoolplan 2008-2012 is dit vooral uitgewerkt richting leerlingen. Er is echter niet veel fantasie voor nodig om dit om te buigen in een opdracht aan de medewerkers. Sterker nog: we hebben een enorme voorbeeldfunctie en kunnen alleen respect tussen leerlingen onderling afdwingen als we ons zelf respectvol gedragen. Walk the talk in managementjargon. Ter geruststelling: alhoewel dat niet zo expliciet beschreven staat, is het Schoolplan wel degelijk doorspekt met deze visie.

Stelling: de missie van de school moet een vast onderwerp worden bij functioneringsgesprekken.


Een kleine exercitie hoe dit uit kan pakken:

  1. Studiegericht: is nu al een vast aandachtspunt; Hoe wil je je ontwikkelen? Wat zijn je scholingsplannen en hoe heb je aan je eigen deskundigheidsbevordering gewerkt?
  2. Evenwichtig: hoe werk je in de klas aan de balans tussen discipline en sfeer en vertrouwen? Tussen het willen helpen enerzijds en het bevorderen van een kritische zelfstandige houding anderzijds? Hoe varieer je de werkvormen? Hoe bewaak je het evenwicht tussen werkdruk en werklast, tussen school en privé?
  3. Respectvol: uiteraard richting leerlingen en collega's: ieder in hun waarde laten en "Gij zult niet roddelen". Kun je pro-actief zijn in het respecteren en ben je echt geïnteresseerd in de ander, wel of niet met een afwijkende mening. Uit het respect zich in vertrouwen? En wat lager bij de grond: Buk je om een prop papier op te rapen? Met andere woorden: heb je respect voor je omgeving, je lokaal en de apparatuur (en bij voorkeur ook voor de directie;)
Ik ben benieuwd naar reacties. Is onze missie geschikt als vast onderwerp bij functioneringsgesprekken, zowel voor docenten als OOP, en is dit een waardevolle aanvulling? Graag (evenwichtig en respectvol) reageren via onderstaande link.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten