vrijdag 18 december 2009

De laatste dag

Het is een gezellige drukte op school. Mentoren smeren kerstbrood en lopen met schalen koekjes en mandarijntjes naar hun groepen om samen te vieren en te eten. Leerlingen hebben hun best gedaan op een lekker kerstontbijt en de lokalen zijn sfeervol versierd.
Het is altijd een bijzondere dag, deze laatste dag voor de kerstvakantie. De inspanningen van de eerste helft van het schooljaar maken plaats voor een ontspannen sfeer van saamhorigheid.De sneeuw die gisterenavond nog een storende factor was (we hebben onder het genot van broodjes en warme chocomel tot kwart voor 7 gewacht tot de laatste leerling was opgehaald!) is nu een sfeervolle achtergrond voor de kerstviering.
De leerlingen hebben hun best gedaan voor de diverse goede doelen. Helaas is de kerstkermis vanwege weersomstandigheden gisterenavond niet doorgegaan, maar we zullen na de vakantie bekijken hoe we dit voor de leerlingen kunnen goedmaken.
We wensen alle leerlingen, ouders, verzorgers en iedereen die betrokken is bij onze school fijne feestdagen en een ontspannen vakantie.
Tot volgend jaar!

woensdag 16 december 2009

Wintertuin

We hoeven jullie niet te vertellen dat er op onze school een overblijfprobleem is. Het ontbreekt ons nou eenmaal aan ruimte om alle leerlingen een goede overblijfplek te bieden. Als het geen mooi weer is en je niet kunt genieten van onze mooie binnenplaats, staan/zitten/hangen de leerlingen in de overvolle benedenfoyer, hal en trappen.
Het is de leerlingen en het personeel niet ontgaan dat er op dit moment stevig gewerkt wordt aan het wintertuinproject. De binnenplaats is een enorme zandbak geworden en in de hal is het koud omdat de deuren continu openstaan.
De wintertuin wordt een geweldig grote glazen serre die tegen de hoge glazen wand van de hal gebouwd wordt. Hij wordt dus net zo hoog en breed en de oppervlakte is even groot als de oppervlakte van de open ruimte van de hal.
Het bordes van de huidige binnenplaats plus nog een meter of anderhalf worden overdekt. De wintertuin krijgt een constructie van staal en glas en is vergelijkbaar met een heel grote plantenkas.
Onder andere de Hortus Botanicus in Leiden (zie foto) heeft ons geïnspireerd.

Met de wintertuin willen we onze leerlingen een prettig alternatief bieden voor de benedenfoyer. Als je van wat meer licht en ruimte houdt, zul je zeker gaan genieten van deze nieuwe ruimte.
De binnenplaats blijft bijna in zijn geheel wat hij nu is; een ontwerp van kunstenares Margriet Kemper, die een stukje weg uit de omgeving om ons heen op de binnenplaats heeft geprojecteerd.
Het bordes wordt overdekt en er gaat een klein strookje gras weg. De wintertuin wordt een overgang van binnen naar buiten.

We zijn ervan overtuigd dat de serre een mooie aanvulling wordt op de hal en een heel mooi element kan worden in de binnentuin!

Eind februari moet de wintertuin gerealiseerd zijn, misschien moet er daarna nog wat afgewerkt worden, maar de komende weken is er heel wat werk aan de winkel. Dat brengt wel met zich mee dat de binnenplaats tijdens de bouwperiode niet gebruikt kan worden en dat leerlingen van tijd tot tijd moeten opletten in de hal als er bouwverkeer doorheen moet.
Wij zijn heel benieuwd naar het eindresultaat!

zondag 13 december 2009

Onderzoek Trouw Schoolprestaties

Het Dagblad Trouw geeft jaarlijks een overzicht van de schoolprestaties van het complete voortgezet onderwijs van Nederland. De krant gebruikt de inspectierapporten, doorstroomcijfers, het verschil tussen schoolexamen en eindexamens en het niveau van leerlingen bij het binnenkomen van de middelbare school om tot haar oordeel te komen. Trouw doet dit voor het 13e jaar en kijkt ook naar de trends. Voor ons ziet het plaatje voor de kernvakken er als volgt uit:

havo score 6 op schaal 7 en trend opwaarts
vwo score 5 op schaal 7


Bron: Trouw, 12-12-2009. Op de site van Trouw is het volledige onderzoek, de resultaten van andere scholen, de achtergrond- informatie en verantwoording te vinden.

We komen voor havo en vwo op totaal 11 punten en dat is een zeer hoge score. Het is algemeen bekend: Kom je slecht uit een onderzoek dan ligt het aan het onderzoek, kom je er goed uit dan is het een goed onderzoek. Conclusie: dit is een uitstekend onderzoek!!

vrijdag 4 december 2009

Reactie op Brabants Dagblad

In de krant van vrijdag 4 december staat een interview met leerlingen van het Odulphuslyceum over veiligheid op school. Tot onze verbazing is dit artikel verluchtigd met een cartoon over metaaldedectoren op het Theresialyceum. Als je goed leest staat er Theresalyceum maar de associatie is duidelijk:Onderstaande tekst hebben we als ingezonden brief naar de redactie van het Brabants Dagblad gestuurd.

Is dit een vergissing of dichterlijke vrijheid of heeft de cartoonist juist gedacht dat het Theresialyceum de meest onwaarschijnlijke school is waar poortjescontrole nodig is. Als dat laatste het geval is dan heeft hij gelijk want wij kunnen ons gelukkig helemaal niet herkennen in dat beeld. (Voor de goede orde: dat geldt evenzeer voor onze collegaschool Odulphus). Wij zijn als Theresialyceum trots op onze open sfeer en werken er hard aan om dat zo te behouden. Dat neemt niet weg dat er -zelfs bij ons- af en toe iets vervelends gebeurt en wij zullen dan niet schromen om er meteen boven op te zitten maar in ons veiligheidsbeleid is de sociale aanpak zeker zo belangrijk als andere maatregelen.
We participeren ook in het Veiligheidshuis, een gemeentelijk initiatief met de politie en toevallig heeft de politie deze week nog een kluisjescontrole uitgevoerd. De "vangst" bleef beperkt tot 1 laserpen. Voor ons aanleiding om ouders en leerlingen te gaan informeren over het gevaar en over de strafbaarheid van het bezitten van dit soort attributen. Veiligheidsbeleid zien we namelijk als een gezamenlijke opdracht voor leerlingen, ouders en school. Op die wijze houden we de school veilig en gezellig.

Tomas Oudejans, rector

zondag 29 november 2009

Robot Challenge

Zaterdag was er een fantastisch evenement in Tilburg: de First Lego League. Scholieren tussen de 9 en 14 jaar hebben in deze voorrondes gestreden voor een finaleplaats. Onder de bezielende leiding van docent Math Nijsten heeft een groepje van 5 leerlingen uit klas 2 en 3 meegedaan. De leerlingen hebben dit gedaan in het kader van ons hoogbegaafdenprogramma TOM en hebben gewone lessen, maar vooral veel vrije tijd, ingezet voor deze missie.De wedstrijden vonden plaats in het prachtige gebouw van de juridische hogeschool en er waren heel veel andere leuke techniekgerelateerde activiteiten. Inclusief een disco en een elektronische dansgame.
Centraal in deze Challenge staat het ontwerpen en programmeren van een robot. Deze robot moet vervolgens zelfstandig een hindernisbaan kunnen afleggen. Maar er is meer. De prestaties worden op 4 kenmerken beoordeeld, naast het robotontwerk en de robotwedstrijd telt ook het teamwork en een onderzoeksopdracht mee. Die opdracht wordt beoordeeld op inhoud én op de wijze van presenteren. Het spreekt me overigens enorm aan dat ook dit soort vaardigheden in een beta-feestje zitten (zie ook het verslag van de dag van de ingenieur).

Elk team moest dus een eigen onderzoek over de maatschappelijke rol van techniek en technologie presenteren. Onze leerlingen hebben het file-
probleem geanalyseerd en een creatieve oplossing bedacht. In een flitsende presentatie vol animaties werd een lopende band voor auto's uitgelegd. Het idee moest ook getoetst worden aan haalbaarheid en daarom hadden ze hun idee ook al voorgelegd aan een producent van lopende band systemen.

Het was voor onze school de eerste keer dat we deelnamen en we zijn (nog) niet in de prijzen gevallen. Het is zeker de bedoeling om dit verder uit te bouwen en de deelnemers van dit jaar een belangrijke rol te geven in de voorbereiding van volgende jaar. Met hun ervaring -en vooral het plezier dat ze uitstraalden- kan het alleen maar nog beter gaan.

maandag 16 november 2009

Talent in Ontwikkeling en Dag van de Ingenieur

Vorige week waren er 2 activiteiten voor en over onze talenten. Allereerst was er een ouderavond met voorlichting over ons hoogbegaafdenprogramma. Alle eerstejaars zijn uitvoerig getest en aan de hand van de uitslagen zijn 26 leerlingen geselecteerd voor het TOM-programma. TOM is ons Traject op Maat dat wij als BegaafdheidsProfielSchool aanbieden. In de voorlichting is uitgebreid aandacht gegeven aan het programma zoals: de denklessen, robotica, colleges bij het hoger onderwijs en aandacht voor onderpresteren. Het sociale aspect van het programma is ook uitgelicht. Door het snellere denken en andere wijze van probleemoplossing worden de slimmeriken niet altijd begrepen en geaccepteerd. De ontmoeting is dan ook een wezenlijk onderdeel van ons project. De kinderen komen bewust niet in een plus-stroom of aparte klassen maar kunnen tijdens reguliere lessen best wat missen voor de TOM-activiteiten. Dit stelde de ouders wel gerust, men was juist blij dat de zoon of dochter de draai had gevonden en had geen behoefte aan verder stigmatisering. Ook vond men het prettig dat er geen verplichtend karakter was, een leerling kan enige tijd uit het programma stappen om het later weer te intensiveren. Voor ons geldt immers: eens een TOM'er altijd een TOM'er. Het contact met de ouders zullen we zeker intensiveren.

Het motto Talent in Ontwikkeling slaat op alle leerlingen, we zijn er immers van overtuigd dat iedereen wel talenten heeft. Op de projectdagen van afgelopen week zijn de derdeklassers aangespoord om hun technische talenten te ontdekken. Iedereen werd lid van een Ingenieursbureau en men moest in groepjes aan een opdracht werken. Zelf was ik opdrachtgever voor een beveiliging van laptops voor school maar andere groepjes hebben bijvoorbeeld een ondergronds winkelcentrum ontwikkeld.

Drie concurrerende groepjes hebben me uitgehoord over het programma van eisen, een prototype ontworpen en uiteindelijk een verkooppresentatie gegeven. Het was opvallend dat alle groepjes zelf ook aan de kosten en aan de duurzaamheid hadden gedacht. Het project wordt perfect ondersteund door de Technische Universiteit Eindhoven maar behalve de technische invalshoek is het vooral leuk om te zien hoe verschillende vaardigheden samenvallen: ontwerpen, interviewen, groepswerk, bouwen en presenteren. Dit vakoverstijgende karakter is juist één van de kenmerken van de projectdagen.

woensdag 4 november 2009

Een bruisende school

Gisteren had ik samen met Saskia Boertien, onze communicatiemedewerkster, een gesprek met de accountmanager onderwijs van het Brabants Dagblad. Ze wilde komen praten over onze wensen ten aanzien van de diverse onderwijsbijlagen die het Brabants Dagblad komend jaar gaat uitgeven. Het gesprek was tevens bedoeld als kennismaking.
Ze vroeg ons een profielschets te geven van Theresialyceum. Waarin onderscheiden wij ons en waardoor profileren wij ons? Natuurlijk komen dan de driejarige brugperiode, de Begaafdheidsprofielschool met het TOM-project en de Cultuurprofielschool (ja bijna..) met alle culturele activiteiten meteen naar boven. We vertelden echter ook enthousiast over de vele andere activiteiten die onze school zo bruisend maken.
Om te beginnen de deelname aan de Dag van de Dialoog op 5 november. Wat een geweldig initiatief van de stuurgroep en wat zijn we trots om als enige middelbare school in Tilburg aan deze activiteit deel te nemen.
Kort voor de vakantie heeft een groep leerlingen het initiatief genomen om in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een Tilburgs jongerendebat te organiseren. Er is inmiddels al contact met de gemeente geweest die haar volledige medewerking verleent. De fractievoorzitters komen op 11 februari allemaal naar onze school voor een spannend debat. Houd de website en de blog in de gaten voor meer informatie!
In december gaan weer twee leerlingen enkele weken naar het buitenland, Italië dit keer, om onderzoek te doen voor hun profielwerkstuk. Zij gaan in een gastgezin en volgen o.a. ook lessen op een van de scholen uit ons Europees netwerk. Dit is de tweede pilot binnen het project De Europese onderzoeker, een project waarin we onze leerlingen de gelegenheid willen geven om onderzoek te doen in het buitenland.
In februari vindt de 20e schrijversdag plaats. Dit belooft een groots spektakel te worden met enkele tientallen auteurs voor al onze leerlingen. Afgelopen schooljaar wonnen we nog de Onderwijsprijs Noord-Brabant voor dit 20-jarig initiatief.
En dan hebben we het nog niet gehad over het strijkersorkest, de schoolband, de drama-lessen in de eerste klas, de modules waaronder genealogie en Chinees in de vierde klas, de debatingclub, de lunchconcerten door de leerlingen, de Euroweek, de Inktaap, enzovoorts.
Gaandeweg het gesprek realiseerde ik me weer eens hoe fijn het is om op een school te mogen werken met zo veel enthousiaste medewerkers die al deze activiteiten mogelijk maken. Ik ben trots op onze school, trots op de medewerkers die de school mogelijk maken en trots op de leerlingen die hun talenten zo serieus nemen.

woensdag 21 oktober 2009

GSM's in de klas?

Vorige week las ik een berichtje waarin stond dat de Franse senaat van plan is een wet goed te keuren die het gebruik van mobiele telefoons in de klas verbiedt. Dit verbod komt niet zozeer voort uit pedagogisch-didactische overwegingen, maar eerder uit zorg voor de gezondheid van de leerlingen omdat de straling van mobieltjes deze zou aantasten.
Regelmatig vragen docenten ons om de regelgeving over gsm-gebruik aan te scherpen. Bij aankomst op school zouden de leerlingen dan de telefoon in het kluisje moeten opbergen.
Leerlingen maken zich bijna dagelijks schuldig aan het stiekem versturen en ontvangen van tekstberichten. Er is vrijwel geen enkele telefoon meer die luid en duidelijk een ontvangen bericht aankondigt, dus dat is niet zozeer de ergernis. De gsm's staan op stil en op schoot onder de tafel is het eenvoudig om ongezien een bericht te lezen en te versturen.
Er zijn echter steeds meer leerlingen die hun Iphone, htc of blackberry gebruiken als agenda, een functionaliteit die je in de klas absoluut niet kunt missen.

Als ik nu in mijn oude agenda's uit de jaren '70 blader, zie ik hoezeer zij voor mij het contact met vrienden betekenden. Vaak gingen ze (stiekem) door de klas om bekeken en beschreven te worden door klasgenoten en vrienden. De berichtjes die ze daarin (stiekem voor de docent) achterlieten vormen nu een waardevolle herinnering aan mijn middelbare schooltijd.
Ik denk dat de gsm als contact met de buitenwereld, als agenda en als informatiebron niet meer weg te denken is, ook niet in het klaslokaal.
Docenten kunnen uiteraard wel het gebruik ervan verbieden, zoals mijn docenten destijds het schrijven en kleuren in mijn agenda konden verbieden.

Professor Marcus Specht van de Open Universiteit doet samen met zijn team een onderzoek naar nieuwe technieken, volgens hem kunnen telefoons in de toekomst namelijk wel goed gebruikt worden ter ondersteuning van het onderwijs.Is dit de toekomst? Leren via mobiele technologie? Of moeten we de gsm's uit de lokalen bannen, zodat leerlingen zich volledig op de leerstof kunnen concentreren zonder afgeleid te worden door allerlei berichten die zich trillend aankondigen, zonder dat de docent het in de gaten heeft.
Ik ben heel benieuwd naar reacties van leerlingen, ouders en collega's!

zondag 18 oktober 2009

Website in nieuw jasje !

Het zal waarschijnlijk wel zijn opgevallen dat de site van het Theresia een flinke metamorfose heeft ondergaan.
Van:


naar:

Waarom die verandering?

 • De oude site was hard toe aan een opfrisbeurt. In een referentiegroep
  van medewerkers, docenten en leerlingen is gekozen voor een frissere
  vormgeving met een goede aansluiting aan de huisstijl.

 • De navigatiestructuur van de site was aan een nieuwe ordening toe.
  Gekozen is voor een vaste menu-structuur met wisselende attenderingsbuttons.

 • We wilden een goede koppeling met Magister maken. Leerlingen en ouders kunnen nu cijfers online bekijken maar het biedt ook de mogelijkheid om meer informatie op maat aan te bieden.

 • Door het nieuwe content management systeem is het beheer eenvoudiger en kunnen schrijfrechten per pagina gegeven worden.

 • De behoefte aan nieuwe functionaliteit. Er is nu bijvoorbeeld een printoptie bij de teksten, de site is beter doorzoekbaar en we zullen meer interactieve functionaliteiten gaan toevoegen.


De site is zeker niet af. In de komende maanden zal er nog behoorlijk veel worden toegevoegd, zowel informatie als functionaliteit. Maar de basis staat er. We horen graag reacties en suggesties.

donderdag 8 oktober 2009

Kunst = Stoer !!


We hebben afgelopen dinsdag een intensieve dag achter de rug met het bezoek van de externe visitatiecommissie CultuurProfielSchool. Het resultaat mag er echter zijn: de voorlopige bevindingen waren zeer positief. Het bestuur van de CultuurProfielScholen moet dit advies nog officieel bekrachtigen en dan mogen we ons trots CultuurProfielSchool noemen.

Wat betekent dit keurmerk concreet?
Allereerst is het een bevestiging van de hoge kwaliteit van de kunst- en cultuurvakken, met name de beeldende vakken en muziek. Het bewijst ook dat cultuur breed gedragen wordt in de school en dat de integratie met andere vakken en activiteiten zeer gewaardeerd wordt.
Voor ons is het een belangrijke erkenning en met dit keurmerk kunnen we de samenwerking met vervolgopleidingen en andere culturele instellingen gaan versterken en uitbouwen. Verder geeft dit de mogelijkheid om "de dingen die we toch al doen" nog meer naar buiten te brengen.

Voor meer informatie zie: kunsttrees
NB: de "stoere" foto is genomen op de Theresiadag tijdens de excursie van klas 1 naar Maastricht. Uiteraard een uitstapje met een hoog cultureel gehalte.

maandag 5 oktober 2009

LAKS monitor

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is op 1 oktober begonnen met de eerste LAKS-Monitor, een tevredenheidsonderzoek voor leerlingen op tweehonderd scholen. In totaal nemen 120.000 leerlingen deel aan deze monitor. Het is het grootste tevredenheidsonderzoek onder leerlingen tot nu toe.
Een van de 200 scholen die deelnemen is het Theresialyceum. De leerlingenraad heeft de monitor onder onze 1313 leerlingen uitgezet. Vandaag gaan de eerste groepen met hun mentor het computerlokaal in om de online vragenlijst in te vullen.
Het LAKS vindt dat leerlingen de beste ervaringsdeskundigen zijn als het gaat om onderwijs. Toch wordt niet altijd om hun mening gevraagd en daar wil de scholierenorganisatie verandering in brengen. Het onderzoek wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en uitgevoerd door onderzoeksbureau ResearchNed.

In april worden alle uitkomsten bekendgemaakt in één landelijk rapport. We krijgen dan ook inzicht in onze eigen resultaten. Het is de bedoeling dat de schoolleiding met deze resultaten aan de slag gaat. De LAKS-monitor maakt op deze manier mede deel uit van ons kwaliteitsbeleid.

vrijdag 2 oktober 2009

Leermiddelen op drift?

Gisteren was er in Tilburg een interessante conferentie van de Vereniging van Educatieve Auteurs (VvEA). Vertegenwoordigers van auteurs, scholen, uitgevers en lerarenopleiders gaven hun visie op de ontwikkelingen van leermiddelen. De titel van de conferentie was Leermiddelen op drift en er werd dan ook driftig gediscussieerd.
Wij hebben de conferentie met 2 directieleden bezocht en voor ons was het interessant omdat door de operatie Gratis Schoolboeken er veel meer aandacht is gekomen voor het leermiddelenbeleid. Of beter gezegd: er is veel meer noodzaak om daar aandacht aan te besteden want de standaardvergoeding die wij als school ontvangen is ontoereikend voor de traditionele glossy methoden met werkboeken die ieder jaar vervangen moeten worden. Alle vaksecties zijn nu extra kritisch op het voorschrijven van bepaalde boeken maar worden ook gestimuleerd om eigen materiaal te ontwikkelen en waar mogelijk de dure koopboeken te vervangen.
Minister Plasterk vindt dat alle leraren veel meer eigen lesmateriaal moeten maken; bij voorkeur digitaal. Daarbij zijn twee kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste kunnen en mogen we wel verwachten dat iedereen goed lesmateriaal kan schrijven, is dat een competentie die iedere leraar automatisch heeft? En ten tweede: wat wordt onder digitaal verstaan? Teksten en oefenmateriaal als bestand via de elektronische leeromgeving op Internet plaatsen is niet de ultieme oplossing; een kritische ouder zou kunnen zeggen dat de Gratis Schoolboeken dan alleen meer printkosten geven. Zouden we de moderne docent niet meer als arrangeur moeten zien? Met een lesmethode als raamwerk -en daarmee de garantie dat alle kerndoelen aan bod komen- en daarnaast een gereedschapskist met een keur aan materialen ter illustratie, verrijking, oefening, diagnostische toetsing etc. Denk aan filmpjes, animaties, serious games, allerlei sites met geschikte informatie en de ontwikkeling van digitale lespakketten zoals in Wikiwijs, een beoogd platform voor open leermiddelen. De vakdocent kan als arrangeur én didacticus in dit oerwoud van mogelijkheden schiften en schikken.
Uit de conferentie Leermiddelen op drift bleek echter dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen. De kwaliteit van het lesmateriaal wordt nu bewaakt door educatieve auteurs en uitgevers maar zij hebben geen enkel belang bij open (lees = kosteloos beschikbare) leermiddelen en de lerarenopleidingen hebben recentelijk pas ict-competenties voor de toekomstige leraren vastgesteld. Dat betekent een opdracht aan school om zelf met enthousiaste leerkrachten op een verantwoorde manier aan de slag te gaan om alvast stappen in deze richting te maken.

woensdag 23 september 2009

Euroweek 2009Zaterdag a.s. 26 september vertrekt een delegatie leerlingen en docenten voor de 18e Euroweek naar Trnava, Slowakije. Onze school neemt voor de 17e keer deel, het eerste jaar waren we helaas nog niet de vertegenwoordiger van Nederland.

In 1992 is de traditie gestart met het initiatief van de Belgische leraar Jean-Pierre van Wijnsberghe, die het idee opgevat had dat jongeren in Europa meer begrip, tolerantie en respect voor elkaar zouden krijgen als zij intensief kennis konden maken met elkaars cultuur.
Inmiddels heeft Theresialyceum al twee keer de Euroweek zelf georganiseerd; in 1995 toen het netwerk werd uitgebreid met de nieuwe EU-landen Finland, Oostenrijk en Zweden en de tweede keer tijdens ons 80-jarig lustrum in 2006, toen het netwerk wederom werd uitgebreid, ditmaal met maar liefst 10 nieuwe lidstaten.
Er zijn inmiddels veel oud-Theresianen die goede herinneringen hebben aan de verschillende Euroweken, hetzij door deelname aan een Euroweek in een van de Europese landen, hetzij door deelname aan een van de twee Euroweken in Tilburg. Wij zijn er trots op dat we al zo lang deel uitmaken van dit hecht netwerk van Europese scholen.
Voor meer informatie over de historie van de Euroweek, klik hier.
Voor meer informatie over de Euroweek 2009 in Slowakije, klik hier.


maandag 21 september 2009

Dag van de dialoog

Acht jaar geleden heeft een groep Rotterdammers het initiatief genomen om een Dag van de Dialoog te organiseren. Dit initiatief is in de afgelopen jaren in 50 steden opgepikt. Ook Tilburg sluit zich in november van dit jaar aan bij de dialoogsteden.
Een groep enthousiaste mensen heeft een aantal organisaties en bedrijven benaderd met de vraag zitting te nemen in een platform dat de Dag van de Dialoog in Tilburg mogelijk maakt. Onze school heeft vanaf het begin zitting in het platform.
De doelstelling van de Dag van de Dialoog is het leggen van nieuwe verbindingen tussen mensen en organisaties, waardoor nieuwe inzichten, ideeën, kansen en concrete initiatieven ontstaan, die de betrokkenheid en de maatschappelijke samenhang in de stad bevorderen. De dialoog is de vorm bij uitstek om met elkaar in gesprek te gaan; om ervaringen en dromen te delen.
Verspreid over de hele stad organiseren de platformleden op 5 november a.s. zo’n 50 dialoogtafels waaraan 6 tot 8 deelnemers met elkaar van gedachten gaan wisselen over het thema: Gaan voor elkaar!
Leerlingen van het Theresialyceum nemen de organisatie van twee dialoogtafels voor hun rekening. We hopen op een grote diversiteit aan deelnemers.
Inmiddels is de website van de Dag van de Dialoog Tilburg in de lucht en volgende week start de promotiecampagne.
Als u deel wilt nemen aan een van de dialoogtafels in Tilburg, kunt u zich aanmelden via de website van de Dag van de Dialoog Tilburg .

zondag 6 september 2009

Fumatorium

Het handjevol rokende personeelsleden dat de school nog heeft, komt morgenvroeg bedrogen uit als ze op zoek gaan naar de plek waar ze hun sigaretje, sigaartje of pijpje voor de zomervakantie opstaken. Het ‘fumatorium’ of de ‘nicotheek’ is niet meer.

Roken in een school anno 2009 kan echt niet meer en daarom is voor de zomervakantie de ontsierende glazen serre in de personeelskamer afgebroken en heeft deze een betere bestemming gekregen.
Milou van Voorst van kattenhotel Persians Paradise heeft de serre gekocht en maakt er voor haar katten een vrije uitloop van.

Op de foto is te zien dat de kapotte lampen boven de serre niet vervangen konden worden. Vanaf nu is dat weer mogelijk. Het verdwijnen van de serre creëert dus meer frisse lucht, meer ruimte en meer licht!

Laten we het schooljaar met een goed voornemen beginnen: de directie biedt alle rokende collega’s een cursus stoppen met roken aan!

zaterdag 29 augustus 2009

Nog een week....

Over ruim een week bruist het gebouw weer van de activiteit. Vakantieverhalen, goede voornemens en verse schriften. Voor sommigen zou de vakantie eindeloos mogen zijn, anderen staan te trappelen om te beginnen.
De nieuwe start na de zomervakantie is altijd weer spannend. Ruim 1300 leerlingen en 130 personeelsleden zijn enkele weken over de wereld verspreid geweest en we hopen ieder jaar opnieuw dat ons vakantieleed bespaard mag blijven.
Daarnaast zijn er ook de kleine spanningen; hoe ziet mijn rooster eruit en wie zitten er bij me in de klas? Van welke docenten krijg ik dit jaar les? Deze vragen worden maandag 31 augustus beantwoord als de roosters online komen.
In de laatste vakantieweek moeten veel leerlingen nog de laatste aankopen doen en eindelijk de beslissing nemen: wordt het de Converse agenda of toch maar het goedkope huismerk? Ook bezorgt Iddink de schoolboeken. In tegenstelling tot de meeste andere scholen heeft Theresialyceum de boeken niet gehuurd, maar gekocht. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen zuinig met de boeken omgaan en dus vragen we ze om de boeken te kaften. Voor leerlingen die niet (meer) weten hoe je dat het beste kunt doen, verwijs ik naar onderstaand Youtube filmpje waarin een enthousiast meisje dat goed in beeld brengt.
We wensen alle leerlingen, medewerkers en ouders een fijn en inspirerend schooljaar toe.

donderdag 9 juli 2009

Nieuwe Theresianen

Het was een spannende middag voor 257 kersverse Theresianen en 9 klassendocenten. Om half twee werden ze verwacht in de mooie grote hal, dezelfde hal waar nog geen week geleden 220 leerlingen afscheid namen toen ze hun diploma uitgereikt kregen.
Ik zag een enkele ouder die zijn kind had afgeleverd stiekem om de hoek kijken, wensend om voor even een muis te zijn die in een hoekje de spannende momenten zou kunnen volgen. Het valt inderdaad niet mee je kind voor het eerst in die grote school los te laten.
Mevrouw Den Braven, de afdelingsleider van de eerste klassen, heette de nieuwe lichting van harte welkom, stelde de mentoren voor en kondigde de rector aan die een paar woorden tot de nieuwe lichting sprak. Vervolgens werden de leerlingen een voor een opgenoemd, waarmee tevens bekend werd hoe de klassensamenstelling voor het volgend jaar was.

Enkele dames wachtten gespannen af; zitten we wel bij elkaar in de klas?

En op zo'n extra spannend moment houd je natuurlijk elkaars handen vast.... Hoe vervelend is het dan als je vriendinnen al opgenoemd zijn, en jouw naam zo ver in het alfabet zit zodat je een tijdje alleen zit te hopen?Yes! Ze zitten bij elkaar in de klas!
Nadat de klassensamenstelling bekend was, is de mentor met zijn groep de school rondgegaan voor een eerste introductie.

Eerst nog genieten van die heel lange vakantie en dan in september: Welkom alle nieuwe Theresianen!

zondag 5 juli 2009

Moskee-bezoek


We hebben vorige week met een 40-tal medewerkers een bezoek gebracht bij onze achterburen: de Suleymaniye Moskee. Op initiatief van docente Marion Frissen hebben 2 vwo-6 leerlingen, Yasar Sazak en Süleyman Çekiç, ons een interessante middag bezorgd. We hebben veel uitleg gekregen over de moskee zelf, de Islam en de Turkse gemeenschap in Tilburg. Vanuit verschillende disciplines hebben onze docenten vragen gesteld. De docenten levensbeschouwing over de diverse religieuze stromingen binnen de Islam en een docente biologie over de evolutieleer. Onze aardrijkskundige vroeg zich af of de Ramadan in Lapland qua tijden wel vergelijkbaar is met landen rondom de evenaar.Door de leerlingen en een coördinator van de moskee is zeer duidelijk uitgelegd dat onze achterburen een liberale koers varen. Door alle media-aandacht vergeet je soms dat de fundamentalisten maar een zeer kleine minderheid vormen. De moskee heeft met zijn winkel, kapper, conferentiezaal en theehuis ook een echte ontmoetingsfunctie. Zoals Yasar stelde: "Nederlanders in Australië gaan ook bij elkaar op bezoek". De thee en gebak die we aangeboden kregen vormden een mooie afsluiting van een leerzame ontmoeting.

donderdag 2 juli 2009

Diploma-uitreiking

Op vrijdag 3 juli vond de diploma-uitreiking plaats. In de snikhete hal verzamelden zich rond half drie enkele honderden gasten; leerlingen, ouders, opa's oma's, broers, zussen, collega's (en een enkele hond) voor de diploma-uitreiking van de 133 vwo-leerlingen die dit jaar de 92,4% geslaagden vwo van het Theresialyceum zijn. Tijdens de eerste zitting werd het alleen maar warmer, zeker toen Ad Thijssen en Toine Waterreus de leerlingen toezongen en bij een enkeling uit de school klapten door inside informatie aan de genodigden toe te vertrouwen. Dit duo gooit ieder jaar hoge ogen met hun sketch over de geslaagden.Toen de laatste vwo-gasten nog op de binnenplaats aan het genieten waren van het succes, de zon en een drankje, kwamen de gasten voor de havogeslaagden al binnendruppelen. De hal was minder vol; de 87 geslaagden (maar liefst 94,6%!) waren met hun genodigden minder in aantal, maar niet minder gelukkig en trots. Dit schooljaar was het extra spannend voor de havo-afdeling, want we leveren de eerste lichting nieuwe tweede fasers af. Vandaag kopte het Brabants Dagblad op de voorpagina: "Havo's scoren dit jaar lager." Onze havo-afdeling zeker niet! We mogen trots zijn.

Als de kersverse alumni hun diploma in ontvangst hebben genomen, staan alle docenten buiten in een rij klaar om ze te feliciteren. Een jarenlange traditie waar we iedere jaar opnieuw weer veel plezier aan beleven.
Alle geslaagden veel succes bij jullie vervolgopleidingen en kom nog eens een keer binnenvallen, op school of gewoon hier, om je op de hoogte te houden van Theresia en om ons op de hoogte te houden van jullie wel en wee!

dinsdag 30 juni 2009

Van muziek krijgen we nooit genoeg.

In de laatste week van het schooljaar vinden er allerlei ludieke afsluitingen plaats. Vorige week verrasten collega Erik Bakker en zijn stagiaire Anne de Rooij ons toen ze als BHV'er naar hun tweede klas togen om het thema natuurrampen af te sluiten. De tweede klassen hebben onder andere geleerd welke drie stappen ze moeten nemen om de schade bij een ramp te beperken, namelijk: “be prepared, be warned en be organised”. De rampoefening waarmee het thema werd afgesloten kwam goed van pas toen we enkele dagen later een heuse rampoefening hadden. Deze laatste oefening bracht bijna 1000 leerlingen op het sportveld, de aardrijkskundeles slechts 30 op de binnenplaats.


De musical is nog niet koud of uit onze gedachten (zelfs het veronderstellen hiervan doet de musical tekort) of we staan al weer met onze leerlingen te swingen op de binnenplaats. Van muziek krijgen we nooit genoeg, zeker niet onder de bezielende leiding van onze muziekleraar Peter Hamers.
Een aantal keren per jaar organiseert hij een lunchconcert door leerlingen, voor leerlingen en collega’s. Als afsluiting van de lessen 4havo muziek werden we gisteren getrakteerd op een openluchtconcert.
Een prima generale repetitie voor de band die vrijdag a.s. tijdens de diploma-uitreiking ook een optreden ten gehore zal brengen.

zondag 28 juni 2009

De Musical

Afgelopen week stond de school in het teken van Simba de musical. Onder de bezielende leiding van docenten en bovenbouwleerlingen hebben 160 leerlingen maandenlang geoefend, geschilderd, geknutseld etc. Zie ook de blog Decor. Er zijn 5 voorstellingen gegeven voor totaal meer dan 1000 toeschouwers! Tijdens de generale repetitie was de spanning groot en voor een touw waaraan een decorstuk hing, was de spanning letterlijk te groot: met veel kabaal donderde het doek inclusief ophanging naar beneden. Dat was vooral schrikken omdat het gevaarte op het hoofd en handen van onze crewmaster kwam. Bijna werd de musical een echt drama. Gelukkig viel het relatief mee, een lichte hersenschudding was het gevolg. Een les voor ons om alles nog beter op alle veiligheidsaspecten te checken. Laura, de leerlinge die het overkwam, schreef in het weekend het volgende mailtje:

M'n handen hebben ups en downs, ik kan niet schrijven met rechts en links neemt alle taken over, maar is ook erg pijnlijk en geeft dus snel op. Verder zie je geen bult meer maar ik voel hem des te erger!

Ik zit met tranen in mijn ogen op dat ik zo trots ben op mijn mensen! Ze verdienen zo'n groot compliment! Ze zijn er voor gegaan! We zijn echt een team en dat is het aller aller belangrijkste vind ik!!! We hebben allemaal geleerd (om samen te werken, en ieder z'n talenten te laten gebruiken), maar vooral ondanks alles genoten! Al vind ik het ook moeilijk om alles zo terug te lezen en te typen, want dit is niet is wat je even vergeet!

En zoals Timon en Pumba zouden zeggen 'Hakuna Matata'(precies heb geen zorgen, zorg maar dat je geniet!)

Ik denk dat met dit citaat precies beschreven wordt waarom activiteiten als een musical belangrijk zijn voor een school. Vaardigheden als: doorzetten, talent ontplooien, samenwerken; alles komt op een speelse wijze aan de orde.
Nogmaals allemaal van harte bedankt.

NB: diegenen die de voorstelling gemist hebben of nog een keer willen zien, kunnen op school een dvd bestellen.

woensdag 24 juni 2009

Genealogie voor pubers revisited

Nog een keer de genealogiegroep van Riel van Gastel. Maar daarvoor verwijs ik u naar de blogspot van het Regionaal Archief Tilburg.

donderdag 11 juni 2009

AntiRacismeGroep Tilburg


Een aantal weken geleden werd ik benaderd door G. Gielen, lid van de AntiRacismeGroep Tilburg. In het verleden is deze organisatie wel eens op school geweest met een informatiestand. Helaas is het aantal leden van de groep zo klein geworden dat het niet meer mogelijk is om scholen te bezoeken en persoonlijke gesprekken met leerlingen aan te gaan.
Toch wil de groep de discussie onder jongeren levendig houden, en soms denk ik wel eens, dat dat meer dan nodig is.
Dhr. Gielen vroeg me of de school interesse zou hebben in een expositie van antiracismeposters. ARG heeft in de loop der jaren meer dan 200 posters verzameld met dit thema. Door een expositie op school kan de aandacht van leerlingen gevestigd worden op discriminatie en racisme. Deze aandacht kan resulteren in gesprekken tijdens de lunchpauze, waardoor leerlingen stil staan bij hun mede-mens.
Ik maakte een afspraak met dhr. Gielen en op een woensdagochtend bezocht hij de school met slechts een klein gedeelte van de collectie. Met een blik van herkenning bladerde ik door de posters uit de jaren 70 en 80. Vragen we hiervoor echt al meer dan 30 jaar de aandacht? En hoeveel posters moeten er nog verschijnen om racisme een halt toe te roepen?
Een aantal leerlingen heeft een keuze gemaakt uit de collectie voor de expositie die vanaf vandaag op school te zien is. De posters zullen voldoende stof tot gesprekken geven onder de leerlingen.
O ja, dhr. Gielen vroeg me heel bescheiden of het een probleem was om 10 euro te doneren per week dat de expositie op school hangt. Want ARG moet het hebben van subsidies en giften. Natuurlijk geen probleem. Voor u ook niet? Postbanknr. 5620187

maandag 8 juni 2009

De atheïstische dominee

Een paar keer per jaar organiseren we voor onze medewerkers, samen met Het Odulphus en de Nieuwste School, een masterclass. Inspirerende sprekers worden uitgenodigd voor prikkelende lezingen. Een paar maanden geleden was dat neuropsychologe prof. Margriet Sitskoorn (toevallig een oud-Theresiaan) over het maakbare brein.

Vandaag heeft dominee Klaas Hendrikse een meer dan prikkelend betoog gehouden. Hendrikse staat wel bekend als de atheïstische dominee en heeft een geruchtmakend boek geschreven: "Geloven in een God die niet bestaat." Zijn boek is bedoeld voor alle twijfelaars in en en buiten de kerk en heeft als tweede bedoeling "te rammelen aan de hekken van het instituut kerk". Want: "Net zo min als dat je een auto wordt als je in een garage gaat staan, word je gelovig in de kerk."
Als atheïst is hij overigens geen godloochenaar maar zet zich af tegen godsbeelden zoals de Almachtige. Een atheïst kan in zijn visie wel degelijk gelovig zijn. Zijn definitie van geloven is: het vermogen om van gebeurtenissen een ervaring te maken. Iedereen heeft zijn persoonlijke rugzak met ervaringen en dat bepaalt je eigen Godsbeeld. Je beeld van God verandert omdat je in de loop der jaren zelf verandert. "God bestaat niet maar God gebeurt." Ook stelt hij dat in de Bijbel altijd mensen betrokken zijn bij God, sterker nog: zonder mensen is God nergens.

Na afloop was er de nodige discussie maar met een zaal vol onderwijsmensen kwamen er -hoe kan het ook anders- gesprekken over onderwijs. Uiteraard willen wij ook meewerken aan het vullen van de persoonlijke rugzak en de nodige bagage meegeven. Dat doen we door het overbrengen van vakkennis maar ook door het bijbrengen van normen en waarden en samen te werken aan de ontplooiing van onze leerlingen. Leerlingen die momenteel hopen (bidden) dat ze hun examen gehaald hebben. Klaas Hendrikse stelt dat bidden alleen niet genoeg is: je moet je goede bedoelingen ook in daden omzetten. Dat is een boodschap die voor leerlingen én leraren geldt, ongeacht of je het eens bent met zijn ideeën over geloof en God.

Wij zijn in ieder geval weer een ervaring rijker.

NB: Voor meer informatie zie de boekbespreking door collega Michiel van Veen.

maandag 1 juni 2009

Decor

Al enkele weken zien we een artistieke bedrijvigheid in de hal. Het decor voor de musical 2009 wordt geschilderd. Docente Bettine de Ree en haar leerlingen werken om beurten aan een metersgrote achtergrond voor de spectaculaire musical The Lion King waar weer vele andere leerlingen en docenten op dit moment hard voor repeteren.
Er zijn vier voorstellingen gepland:
• Donderdag 18 juni, Generale repetitie/try-out van 14u30 tot 16u00. Uitvoering voor alle leerlingen klas 1.
• Woensdag 24 juni, Première van 14u30 tot 16u00. Uitvoering voor de nieuwe brugklassers 2009/2010 en de groepsleerkrachten groep 8.
• Woendag 24 juni, Avondvoorstelling van 19u30 tot 21u00. Uitvoering voor de ouders, familie en vrienden en leerlingen klas 3.
• Donderdag 25 juni, Voorstelling van 14u30 tot 16u00. Uitvoering voor de leerlingen van klas 2.
Mis deze bijzondere happening niet!

dinsdag 26 mei 2009

Genealogie voor pubers


Wie beweert dat jongeren van 15, 16 jaar alleen maar gefocust zijn op vrienden en uitgaan, moet eens met mijn collega Riël van Gastel komen praten.
Riël, docent maatschappijleer en geschiedenis en coördinator van de havo-afdeling, heeft in deze laatste periode een groep 4 havo-leerlingen enthousiast gekregen om samen met hem en de medewerkers van het Regionaal Archief Tilburg op zoek te gaan naar hun voorouders. In een soort pre-module neemt hij deze leerlingen mee op een digitale reis naar het verleden. Het klinkt bijna paradoxaal, maar het Regionaal Archief Tilburg maakt het mogelijk. Dit archief is een van de eerste archiefdiensten in Nederland die de doop- trouw- en begraafboeken digitaal toegankelijk heeft gemaakt. Concreet betekent dit dat je gewoon vanaf je computer op zoek kunt gaan naar je eigen familiegeschiedenis.
Twee medewerkers van het Archief hebben gisteren een gastles gegeven, waarover u op hun eigen weblog meer kunt lezen.
Volgend schooljaar gaat Riël in klas 4 echt van start met de module genealogie. Er is zo veel belangstelling dat we twee groepen hebben gemaakt.
Genealogisch onderzoek is een mooie vorm van op zoek gaan naar je identiteit. Ik ben blij dat het initiatief van Riël door onze leerlingen zo goed is opgepikt.
De foto is gemaakt door Petra Robben, medewerker van het Regionaal Archief. Ze is daar zelf erg trots op; lees maar.

maandag 18 mei 2009

Examen


Vandaag starten in het hele land de centraal examens. Een periode die in veel gezinnen spanning zal opleveren. In totaal nemen ongeveer 204.400 kandidaten deel, waarvan 53.650 havo-kandidaten (ongeveer 52.000 in 2008)en 40.550 vwo-kandidaten (ongeveer 38.000 in 2008). Het Theresialyceum heeft dit schooljaar 92 van de havo-kandidaten en 144 van de vwo-kandidaten.
De havo-kandidaten vormen de eerste lichting die examen in de tweede fase nieuwe stijl doen, de vwo-kandidaten de laatste lichting die examen oude stijl doen. Dat betekent dat we met twee verschillende slaag- zakregelingen te maken hebben. De vwo-kandidaten vallen helaas nog onder de (strenge) regeling dat zij niet twee onvoldoendes in hun profieldeel mogen hebben. Dat levert (leverde) soms naar ons gevoel oneerlijke situaties op waarin een leerling met twee vijven in het profieldeel en voor de rest alleen achten toch kan zakken!
De slaag- zakregeling van de nieuwe tweede fase is soepeler, omdat in de nieuwe tweede fase twee onvoldoendes op de totale lijst toegestaan zijn, dus ook twee in het profieldeel. Deze onvoldoendes moeten echter wel gecompenseerd worden, want het gemiddelde van de totale lijst moet dan een 6 of hoger zijn.
Wij wensen onze leerlingen veel succes en sterkte! Maar ook alle ouders veel sterkte toegewenst in deze soms zenuwslopende tijd.

vrijdag 15 mei 2009

Walk the talk

Afgelopen week heb ik de eer gehad voor het eerst een conferentie met alle OMO-rectoren bij te mogen wonen. Twee nuttige en aangename dagen: zoals een conferentie bedoeld is. Eén van de workshops had als thema de wijze waarop de identiteit van de school wordt ingevuld. Er kwam een scala van voorbeelden voorbij. De manier waarop onze maatschappelijke stage ingevuld wordt – niet jeugdtrainer bij de hockey, wel optreden samen met het orkest van Amarant- gaf veel positieve reacties. Een schoolleider gaf als concretisering een variant van de 10 geboden. Een lijst met afspraken die vast onderdeel uit maken van functionerings- en beoordelingsgesprekken, zoals: "Gij zult eerlijk zijn" en "Gij zult niet roddelen". Dit zette me aan het denken. Een eerste gedachte was dat deze regels zo evident zijn dat het zwart op wit zetten ook uitgelegd kan worden als een motie van wantrouwen jegens de medewerkers. Maar vanzelfsprekendheid impliceert niet per definitie dat we er verder over zwijgen. Ik heb de afgelopen weken een eerste serie beoordelingsgesprekken gevoerd (met allemaal eerlijke collega's) en aspecten als collegialiteit of het in waarde laten van leerlingen kwamen op zeer natuurlijke wijze regelmatig ter sprake. Feitelijk heb je het dan over onze waarden en normen, alleen niet gegoten in 10 geboden.

Alhoewel............onze school heeft als missie: studiegericht, evenwichtig en respectvol. In het Schoolplan 2008-2012 is dit vooral uitgewerkt richting leerlingen. Er is echter niet veel fantasie voor nodig om dit om te buigen in een opdracht aan de medewerkers. Sterker nog: we hebben een enorme voorbeeldfunctie en kunnen alleen respect tussen leerlingen onderling afdwingen als we ons zelf respectvol gedragen. Walk the talk in managementjargon. Ter geruststelling: alhoewel dat niet zo expliciet beschreven staat, is het Schoolplan wel degelijk doorspekt met deze visie.

Stelling: de missie van de school moet een vast onderwerp worden bij functioneringsgesprekken.


Een kleine exercitie hoe dit uit kan pakken:

 1. Studiegericht: is nu al een vast aandachtspunt; Hoe wil je je ontwikkelen? Wat zijn je scholingsplannen en hoe heb je aan je eigen deskundigheidsbevordering gewerkt?
 2. Evenwichtig: hoe werk je in de klas aan de balans tussen discipline en sfeer en vertrouwen? Tussen het willen helpen enerzijds en het bevorderen van een kritische zelfstandige houding anderzijds? Hoe varieer je de werkvormen? Hoe bewaak je het evenwicht tussen werkdruk en werklast, tussen school en privé?
 3. Respectvol: uiteraard richting leerlingen en collega's: ieder in hun waarde laten en "Gij zult niet roddelen". Kun je pro-actief zijn in het respecteren en ben je echt geïnteresseerd in de ander, wel of niet met een afwijkende mening. Uit het respect zich in vertrouwen? En wat lager bij de grond: Buk je om een prop papier op te rapen? Met andere woorden: heb je respect voor je omgeving, je lokaal en de apparatuur (en bij voorkeur ook voor de directie;)
Ik ben benieuwd naar reacties. Is onze missie geschikt als vast onderwerp bij functioneringsgesprekken, zowel voor docenten als OOP, en is dit een waardevolle aanvulling? Graag (evenwichtig en respectvol) reageren via onderstaande link.

zondag 10 mei 2009

Traktaties

Als je door Tilburg rijdt, zie je regelmatig posters met:


een mooi initiatief van de gemeente waarmee aandacht wordt gevraagd voor de Kermis, Festival Mundial, de Mei-markt etc. Het gaat echter niet alleen om het palet van activiteiten maar benadrukt ook de inbreng van de gemeente Tilburg. Putting Tilburg on the map, als het ware.
Deze week mocht ik weer getuige zijn van een traktatie van het Theresialyceum. Afgelopen donderdag was er een concert van Con Gaudi, het orkest van Amarant, samen met een tiental leerlingen van ons. Voor de leerlingen een invulling van de maatschappelijke stage en voor de orkestleden van Con Gaudi een geweldige beleving. Na regelmatig repeteren was het donderdagavond zover, een zeer afwisselend programma met o.a. de Lambada, Nederlandse meezingers, de Weense wals, een Beatles-medley en Girl van Anouk. Het is prachtig om te zien hoe Jeroen, een 4e klas leerling, staat te bassen bij de Kerkklokken van Arnemuiden terwijl zijn hart duidelijk meer naar de Red Hot Chili Peppers uitgaat. De orkestleden van Con Gaudi zijn zo enthousiast aan het meeklappen en meedeinen dat regelmatig vergeten wordt dat er ook nog geblazen moet worden. Een groot compliment voor de dirigente die met enorm geduld ieder nummer tot een goed einde wist te brengen. De leerlingen die ik na afloop sprak, vonden dit allemaal een zeer zinnige en leuke manier om de maatschappelijke stage te doen al was de communicatie met de orkestleden soms moeizaam. Voor mij zijn dit soort avonden, tussen alle beleidsgesprekken en de begrotingsperikelen door, echte traktaties. Woensdagavond was al erg gezellig barbecueën en feesten met de examenklassen in café Brandpunt. Maar donderdagavond had ik echt een gevoel: hier doen we het voor. In het nummer Girl werd door iedereen luidkeels meegezongen: I belong to you. Na afloop het ik zeer gemeend in het dankwoordje gezegd dat dit zeker voor Con Gaudi en onze school geldt: we horen bij elkaar.
Het publiek bestond voornamelijk uit docenten en ouders, jammer dat er zo weinig leerlingen waren. Misschien moeten we meer naar buiten treden met de activiteiten. Suggestie?


NB1: eigenlijk was het afgelopen donderdag een soort generale repetitie voor het grote optreden op zondag 17 mei, om 14.30 uur in het Cenakel. Grijp je kans!

NB2: (update 17 mei) Het optreden in het Cenakel was een groot succes. Door de entourage iets formeler en officiëler dan het concert op school maar weer geldt: de thuisblijvers hebben ongelijk gekregen!

woensdag 6 mei 2009

Stunt

Een jaarlijks terugkerende traditie is de stuntdag, de dag waarop de eindexamenkandidaten "wraak" willen nemen op de docenten voor al die jaren onderwijs die ze hebben genoten. Deze dag wordt in goed overleg met de schoolleiding georganiseerd, veelal door leerlingen die ik het vanwege hun organisatietalent, flexibiliteit en creativiteit nog ver zie schoppen.
Toen het personeel vanochtend op school aankwam, trof het een lege personeelskamer aan. De stuntcommissie had alle stoelen en tafels verwijderd en een muur versierd met de sprekende zin: 'Er rest jullie nu alleen nog leegte.' Waarschijnlijk realiseren de leerlingen zich niet dat ze in zekere zin gelijk hebben. Gedurende de 5,6 en soms 7 jaren dat ze hier rondlopen, bouwen we een band met ze op. We zien ze als beugel- en grote tassendragende kinderen binnenkomen, en over een aantal weken zien we ze als zelfverzekerde jongvolwassenen vertrekken, klaar voor het volgende spannende tijdperk in hun leven, het studentenleven. Ja, dat levert een leeg gevoel op, maar ook een trots gevoel.
Onze leegte is echter na een korte tijd weer opgevuld, want een nieuwe lichting staat trappelend te wachten om aan het middelbare school avontuur te beginnen. En de eindexamenkandidaten? Zij beseffen pas dat de echte leegte bij henzelf ligt, die over een aantal jaren zal omslaan in 'weemoedigheid, die niemand kan verklaren, en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.'

zondag 3 mei 2009

Plagiaat

De vakantie is de periode bij uitstek om achterstallige mail af te werken en te beantwoorden. Maar er komt ook even snel weer mail bij, met name van docenten die genoodzaakt zijn om in de vakantie te werken. Vlak voor de meivakantie vonden de herkansingen van de schoolexamens plaats en direct na de meivakantie moeten de cijfers ingeleverd worden; werk aan de winkel dus.
Ik ontvang een mail van een docent met de vraag over hoe te handelen bij vermeend plagiaat bij het schoolexamen schrijfvaardigheid. In de wetenschappelijke wereld wordt plagiaat als een van de ergste overtredingen beschouwd die men kan begaan. Alfred Polgar, een Oostenrijks auteur zei eens: "Plagiaat is wellicht de meest oprechte vorm van verering." In het onderwijs sluiten wij ons echter aan bij de opvatting die in de wetenschap gemeengoed is: plagiaat is een ernstig vergrijp.
Allereerst moeten we natuurlijk vaststellen of er inderdaad sprake is van plagiaat. Sinds enige maanden hebben we in N@tschool de beschikking over het programma Ephorus dat voor de docent op heel eenvoudige en inzichtelijke manier aan kan geven of en waar een leerling plagiaat heeft gepleegd.
De mogelijkheden waardoor, de situaties waarin en de manieren waarop een plagiator of plagiaris zijn fraude heeft gepleegd, wordt door de constatering ervan heel wat minder interessant.
Vervolgens moeten we het ingeleverde product waarderen. Uiteraard is de cijfermatige waardering van een geplagieerd werk een 1. De ethische waardering komt, gelukkig voor de plagiaris, niet op het rapport.

woensdag 22 april 2009

Kleur bekennen

Als bridger beken ik natuurlijk regelmatig kleur, maar de betekenis van dit gezegde vindt zijn oorsprong in de Middeleeuwen, lang voordat het bridgespel uitgevonden werd. Kleuren hadden toen al bijzondere betekenissen. Een ridder droeg de kleur van zijn dame, soms in het geheim, maar wanneer hij aan een openbaar toernooi deelnam, bekende hij zijn kleur en liet haar deze openlijk zien. Ook bloedverwantschap werd soms door kleuren aangegeven.
Het Theresialyceum gaat ook kleur bekennen. We hebben een deskundige gevraagd om met een voorstel te komen voor de kleurstelling van de lokalen en gangen. Voor iedere verdieping heeft hij een ander palet aan kleuren bedacht. De eerste associaties bij de combinaties zijn al gemaakt. Zo is de begane grond de ‘aarde’, de eerste verdieping de ‘iets anders’ en de tweede verdieping ‘lucht’. Het ‘iets anders’ kan ik nog niet helemaal van een associatie voorzien.
Ik denk dat de associaties aarde en lucht wel bij onze school passen. We zijn down-to-earth, en staan over het algemeen erg nuchter met beide benen op de grond. The sky is the limit, we dagen onze leerlingen uit om alles uit zichzelf te halen. En ik ben ervan overtuigd dat onze leerlingen al snel een derde associatie hebben voor de eerste verdieping met zachte lilakleuren.
Deze week worden drie koplokalen als proef van de nieuwe kleuren voorzien. We kunnen dan alvast een beetje proeven en ervaren wat het effect van de nieuwe kleuren is op het onderwijsleerproces, want het is ook bekend dat kleuren een psychologisch effect op mensen kunnen hebben. Ik vraag me af wat de derde associatie dan gaat worden.

maandag 20 april 2009

Website

De kogel is door de kerk: het Theresialyceum krijgt een nieuwe website. Het streven is om met het nieuwe schooljaar de website gereed te hebben. Dat wordt nog hard werken, voorlopig zitten we in de ontwerpfase. Suggesties voor fraaie websites van scholen zijn welkom.

zaterdag 18 april 2009

Kiezen en Delen

In opdracht van de Bond KBVO is de documentaire Kiezen en Delen, de kracht van Katholiek onderwijs gemaakt over de identiteit van het katholiek onderwijs. De documentaire is op 15 april in première gegaan in het filmtheater in Hilversum.
Het Theresialyceum is een van de scholen waarvan in de film een beeld wordt gegeven van de wijze waarop de identiteit vorm krijgt. Deze documentaire zal het komende jaar op scholen gebruikt worden om met personeel en ouders in gesprek te gaan over de waarde van een katholieke identiteit.
Delen van de film zijn te zien op het internet. Op Youtube zijn verschillende fragmenten van de film te bekijken.

dinsdag 14 april 2009

Opbrengstenkaart

Deze week bestaat de Opbrengstenkaart van de Inspectie van het onderwijs 10 jaar. In de beginjaren heette deze de Kwaliteitskaart. Veel ouders (en leerlingen) laten zich bij hun schoolkeuze leiden door deze kaart.
Vorige week vond er een symposium plaats waar interessante discussies plaatsvonden over wel of niet handhaven of uitbreiden van de Opbrengstenkaart.
Natuurlijk geeft de kaart zinvolle informatie over de scholen, niet over de kwaliteit, maar over de opbrengsten. Deze opbrengsten worden niet door woorden of cijfers uitgedrukt, maar door bolletjes, en met name door de plaats waar het bolletje rood gemaakt wordt.
Het Theresialyceum ondervindt al 10 jaar hinder van deze bolletjestaal. De Opbrengstenkaart begrijpt namelijk niet dat er scholen zijn, hoewel erg weinig, die een driejarige brugperiode hebben en gaat steevast uit van een eenjarige, hooguit tweejarige brugperiode. Hierdoor lijkt het alsof al onze tweedeklassers doorgaan naar de afdeling havo en niemand naar de afdeling vwo. Dat betekent dat het bolletje bij "Rendement onderbouw" rücksichtslos helemaal links ingekleurd wordt, met de betekenis: 'In vergelijking met andere havo/vwo-scholen ligt het rendement ruim onder het gemiddelde.'
Gezien het inspectieoordeel over de opbrengsten van Theresialyceum verderop op deze kaart, moet men het oordeel over het rendement onderbouw met een flink bolletje zout nemen.

maandag 13 april 2009

vvv

Op 28 oktober van dit schooljaar werd het schoolplan 2008-2012 gepresenteerd. Het schoolplan is de leidraad voor ons onderwijs in de komende beleidsperiode. Een van de voornemens die de school heeft gemaakt, is voor de bovenbouwleerlingen een programma te ontwikkelen dat flexibeler kan worden aangeboden en dat inspeelt op de bijzondere belangstelling van de leerlingen. Dit programma noemen we het vvv-programma: verbreden, verdiepen, versterken.
Vorige week hebben alle derdeklassers een brochure mee naar huis gekregen waarin het vvv-programma staat beschreven. We hebben een interessant pakket aan modules samengesteld: Spaans conversatie, inleiding in de Chinese taal en cultuur, het maken van een film, Delf Scolaire, zonnestelsel en heelal, genealogie, leren leren en debaten bij de debatingclub Dicendo Discimus.
De derdeklassers denken dit Paasweekend samen met hun ouders na over welke module zij volgend schooljaar willen volgen.
Voor 20 april moeten zij hun keuze bij hun klassendocent kenbaar maken.

zondag 12 april 2009

In den beginne...

was er het internet...
In 1997 nam ik het initiatief voor het maken van de eerste website van het Theresialyceum. Al jaren heb ik geen bemoeienis meer met de website. Twee collega's hebben dit van mij overgenomen, Coen Jongbloets en Etienne Houben.
Ook voor hen is het langzamerhand een terrein geworden waarin te veel ontwikkeling plaatsvindt om naast alle drukke werkzaamheden bij te kunnen houden. Het is de bedoeling dat er per 1 september 2009 een nieuwe website komt. Omdat de school sinds dit jaar gebruik maakt van Magister hebben we daarvoor Schoolmaster benaderd.
Mijn interesse voor communicatietechnologie is echter onverminderd aanwezig en de laatste jaren denk ik steeds meer na over mogelijkheden om leerlingen, collega's, ouders en andere geïnteresseerden via de nieuwe wegen op de hoogte te brengen van het wel en wee, van besluitvorming en meningen, van actualiteiten en nieuws van onze school. De digitale Info die vanaf dit schooljaar voor het eerst is verschenen was de eerste poging daartoe; deze eerste Theresialyceumblog is een tweede poging.
De tijd zal het leren. Komen er volgers? Komen er reacties? Laat het me weten.