dinsdag 30 juni 2009

Van muziek krijgen we nooit genoeg.

In de laatste week van het schooljaar vinden er allerlei ludieke afsluitingen plaats. Vorige week verrasten collega Erik Bakker en zijn stagiaire Anne de Rooij ons toen ze als BHV'er naar hun tweede klas togen om het thema natuurrampen af te sluiten. De tweede klassen hebben onder andere geleerd welke drie stappen ze moeten nemen om de schade bij een ramp te beperken, namelijk: “be prepared, be warned en be organised”. De rampoefening waarmee het thema werd afgesloten kwam goed van pas toen we enkele dagen later een heuse rampoefening hadden. Deze laatste oefening bracht bijna 1000 leerlingen op het sportveld, de aardrijkskundeles slechts 30 op de binnenplaats.


De musical is nog niet koud of uit onze gedachten (zelfs het veronderstellen hiervan doet de musical tekort) of we staan al weer met onze leerlingen te swingen op de binnenplaats. Van muziek krijgen we nooit genoeg, zeker niet onder de bezielende leiding van onze muziekleraar Peter Hamers.
Een aantal keren per jaar organiseert hij een lunchconcert door leerlingen, voor leerlingen en collega’s. Als afsluiting van de lessen 4havo muziek werden we gisteren getrakteerd op een openluchtconcert.
Een prima generale repetitie voor de band die vrijdag a.s. tijdens de diploma-uitreiking ook een optreden ten gehore zal brengen.

zondag 28 juni 2009

De Musical

Afgelopen week stond de school in het teken van Simba de musical. Onder de bezielende leiding van docenten en bovenbouwleerlingen hebben 160 leerlingen maandenlang geoefend, geschilderd, geknutseld etc. Zie ook de blog Decor. Er zijn 5 voorstellingen gegeven voor totaal meer dan 1000 toeschouwers! Tijdens de generale repetitie was de spanning groot en voor een touw waaraan een decorstuk hing, was de spanning letterlijk te groot: met veel kabaal donderde het doek inclusief ophanging naar beneden. Dat was vooral schrikken omdat het gevaarte op het hoofd en handen van onze crewmaster kwam. Bijna werd de musical een echt drama. Gelukkig viel het relatief mee, een lichte hersenschudding was het gevolg. Een les voor ons om alles nog beter op alle veiligheidsaspecten te checken. Laura, de leerlinge die het overkwam, schreef in het weekend het volgende mailtje:

M'n handen hebben ups en downs, ik kan niet schrijven met rechts en links neemt alle taken over, maar is ook erg pijnlijk en geeft dus snel op. Verder zie je geen bult meer maar ik voel hem des te erger!

Ik zit met tranen in mijn ogen op dat ik zo trots ben op mijn mensen! Ze verdienen zo'n groot compliment! Ze zijn er voor gegaan! We zijn echt een team en dat is het aller aller belangrijkste vind ik!!! We hebben allemaal geleerd (om samen te werken, en ieder z'n talenten te laten gebruiken), maar vooral ondanks alles genoten! Al vind ik het ook moeilijk om alles zo terug te lezen en te typen, want dit is niet is wat je even vergeet!

En zoals Timon en Pumba zouden zeggen 'Hakuna Matata'(precies heb geen zorgen, zorg maar dat je geniet!)

Ik denk dat met dit citaat precies beschreven wordt waarom activiteiten als een musical belangrijk zijn voor een school. Vaardigheden als: doorzetten, talent ontplooien, samenwerken; alles komt op een speelse wijze aan de orde.
Nogmaals allemaal van harte bedankt.

NB: diegenen die de voorstelling gemist hebben of nog een keer willen zien, kunnen op school een dvd bestellen.

woensdag 24 juni 2009

Genealogie voor pubers revisited

Nog een keer de genealogiegroep van Riel van Gastel. Maar daarvoor verwijs ik u naar de blogspot van het Regionaal Archief Tilburg.

donderdag 11 juni 2009

AntiRacismeGroep Tilburg


Een aantal weken geleden werd ik benaderd door G. Gielen, lid van de AntiRacismeGroep Tilburg. In het verleden is deze organisatie wel eens op school geweest met een informatiestand. Helaas is het aantal leden van de groep zo klein geworden dat het niet meer mogelijk is om scholen te bezoeken en persoonlijke gesprekken met leerlingen aan te gaan.
Toch wil de groep de discussie onder jongeren levendig houden, en soms denk ik wel eens, dat dat meer dan nodig is.
Dhr. Gielen vroeg me of de school interesse zou hebben in een expositie van antiracismeposters. ARG heeft in de loop der jaren meer dan 200 posters verzameld met dit thema. Door een expositie op school kan de aandacht van leerlingen gevestigd worden op discriminatie en racisme. Deze aandacht kan resulteren in gesprekken tijdens de lunchpauze, waardoor leerlingen stil staan bij hun mede-mens.
Ik maakte een afspraak met dhr. Gielen en op een woensdagochtend bezocht hij de school met slechts een klein gedeelte van de collectie. Met een blik van herkenning bladerde ik door de posters uit de jaren 70 en 80. Vragen we hiervoor echt al meer dan 30 jaar de aandacht? En hoeveel posters moeten er nog verschijnen om racisme een halt toe te roepen?
Een aantal leerlingen heeft een keuze gemaakt uit de collectie voor de expositie die vanaf vandaag op school te zien is. De posters zullen voldoende stof tot gesprekken geven onder de leerlingen.
O ja, dhr. Gielen vroeg me heel bescheiden of het een probleem was om 10 euro te doneren per week dat de expositie op school hangt. Want ARG moet het hebben van subsidies en giften. Natuurlijk geen probleem. Voor u ook niet? Postbanknr. 5620187

maandag 8 juni 2009

De atheïstische dominee

Een paar keer per jaar organiseren we voor onze medewerkers, samen met Het Odulphus en de Nieuwste School, een masterclass. Inspirerende sprekers worden uitgenodigd voor prikkelende lezingen. Een paar maanden geleden was dat neuropsychologe prof. Margriet Sitskoorn (toevallig een oud-Theresiaan) over het maakbare brein.

Vandaag heeft dominee Klaas Hendrikse een meer dan prikkelend betoog gehouden. Hendrikse staat wel bekend als de atheïstische dominee en heeft een geruchtmakend boek geschreven: "Geloven in een God die niet bestaat." Zijn boek is bedoeld voor alle twijfelaars in en en buiten de kerk en heeft als tweede bedoeling "te rammelen aan de hekken van het instituut kerk". Want: "Net zo min als dat je een auto wordt als je in een garage gaat staan, word je gelovig in de kerk."
Als atheïst is hij overigens geen godloochenaar maar zet zich af tegen godsbeelden zoals de Almachtige. Een atheïst kan in zijn visie wel degelijk gelovig zijn. Zijn definitie van geloven is: het vermogen om van gebeurtenissen een ervaring te maken. Iedereen heeft zijn persoonlijke rugzak met ervaringen en dat bepaalt je eigen Godsbeeld. Je beeld van God verandert omdat je in de loop der jaren zelf verandert. "God bestaat niet maar God gebeurt." Ook stelt hij dat in de Bijbel altijd mensen betrokken zijn bij God, sterker nog: zonder mensen is God nergens.

Na afloop was er de nodige discussie maar met een zaal vol onderwijsmensen kwamen er -hoe kan het ook anders- gesprekken over onderwijs. Uiteraard willen wij ook meewerken aan het vullen van de persoonlijke rugzak en de nodige bagage meegeven. Dat doen we door het overbrengen van vakkennis maar ook door het bijbrengen van normen en waarden en samen te werken aan de ontplooiing van onze leerlingen. Leerlingen die momenteel hopen (bidden) dat ze hun examen gehaald hebben. Klaas Hendrikse stelt dat bidden alleen niet genoeg is: je moet je goede bedoelingen ook in daden omzetten. Dat is een boodschap die voor leerlingen én leraren geldt, ongeacht of je het eens bent met zijn ideeën over geloof en God.

Wij zijn in ieder geval weer een ervaring rijker.

NB: Voor meer informatie zie de boekbespreking door collega Michiel van Veen.

maandag 1 juni 2009

Decor

Al enkele weken zien we een artistieke bedrijvigheid in de hal. Het decor voor de musical 2009 wordt geschilderd. Docente Bettine de Ree en haar leerlingen werken om beurten aan een metersgrote achtergrond voor de spectaculaire musical The Lion King waar weer vele andere leerlingen en docenten op dit moment hard voor repeteren.
Er zijn vier voorstellingen gepland:
• Donderdag 18 juni, Generale repetitie/try-out van 14u30 tot 16u00. Uitvoering voor alle leerlingen klas 1.
• Woensdag 24 juni, Première van 14u30 tot 16u00. Uitvoering voor de nieuwe brugklassers 2009/2010 en de groepsleerkrachten groep 8.
• Woendag 24 juni, Avondvoorstelling van 19u30 tot 21u00. Uitvoering voor de ouders, familie en vrienden en leerlingen klas 3.
• Donderdag 25 juni, Voorstelling van 14u30 tot 16u00. Uitvoering voor de leerlingen van klas 2.
Mis deze bijzondere happening niet!