woensdag 30 juni 2010

(Ham)burgerschapsvorming

In 2006 is door de politiek besloten dat scholen meer aan burgerschapsvorming moeten doen, wij moeten nadrukkelijk aandacht geven aan actief burgerschap en sociale integratie. Nederlandse jongeren scoren op dat vlak namelijk minder dan andere Europese jongeren en de individualisering van de maatschappij, gecombineerd met het toenemende multiculturele karakter van de samenleving, maken die inspanning extra noodzakelijk. Hoe het onderwijs de burgerschapsvorming precies voor elkaar moet krijgen, is niet helemaal duidelijk. Op het Theresia krijgt het o.a. gestalte door de invulling van de maatschappelijke stage. Leerlingen kunnen die niet vervullen door bijvoorbeeld een klusje als hockeytrainer van de pupillen maar moeten een echte zorg-stage doorlopen. Uit de evaluaties blijkt dat de meesten de stage als nuttig en leerzaam ervaren en meer begrip hebben gekregen voor bijvoorbeeld de situatie van bejaarden.

Uit recentelijk onderzoek blijkt dat de rol van de ouders bij burgerschapsvorming veel groter is dan de invloed van de school (Zie NRC 29 juni 2010). Een bekend voorbeeld van de pedagogische driehoek: ouders, school en leerling. Maar de driehoek staat wel eens onder druk, een illustratie:
Een onderbouwklas heeft besloten het jaar af te sluiten met een gezamenlijke barbecue. Goed plan. Omdat er enkele allochtone leerlingen in de klas zitten, moet er ook halal-eten gekocht worden. De klas besluit om dan maar alles halal te kopen. Een mooi voorbeeld van solidariteit en sociale integratie. Sommige ouders zijn echter not amused en zien het als zwichten voor een minderheid.
Ik vraag me af of de reactie hetzelfde was geweest als de klas wegens een vegetarische klasgenoot gezamenlijk besloten had om allemaal vegetarisch te gaan eten?
Een halal-party of een vegaburgerfuif; zolang het besloten wordt in een open groepsdiscussie, met respect voor elkaars ideeën en met de intentie niemand uit te sluiten, zal het me worst wezen.

woensdag 2 juni 2010

Diversen en diversiteit

Eindexamengala
Na alle eindexamenstress tijd voor een feest. Gisteravond kregen de eindexamenleerlingen van de Ouderraad een prachtig gala aangeboden in de Philharmonie. De limo's reden aan en af, de gala-kleding was prachtig en zowel het weer als de sfeer waren voortreffelijk. Nu nog een paar spannende weken wachten op de uitslag.

Biodiversiteit
Vorige week hebben we in het kader van de biodiversiteitsweek als school bij het ECNC de Countdown 2010 verklaring getekend. Met het tekenen van deze verklaring geven we aan het thema biodiversiteit op te zullen pakken rondom de school en in de lessen.
Onze buren, het Corpac Huis (voorheen de Kamer van Koophandel) , hebben grootse plannen met hun tuin. De gehele groenstrook rondom het kantoor wordt als een biodiversiteitstuin ingericht. Met de biodiversiteitstuin wil Het Corpac Huis een aantrekkelijke omgeving creëren voor planten en dieren en ook voor hun huurders en bezoekers (en buren). Er worden hagen geplant, bloemenweiden aangelegd, een poel gegraven en nestgelegenheid voor verschillende soorten vogels en insecten geboden.
Wist u dat er rondom het pand nu ongeveer 1,5 miljoen spinnen in de grond zitten?

Bij biologie werd al jarenlang aandacht besteed aan biodiversiteit en aan veldwerk, dat wordt zeker nog versterkt door de mogelijkheid om dat letterlijk om de hoek te doen.

Maar het wordt ook voor leerlingen en medewerkers een prachtige tuin om even te onthaasten; met een vijver, prieeltjes en een wandelpad met uitleg over de verschillende flora en fauna. Wij zijn zelf nog in gesprek met de gemeente om de groenstrook aan onze school in het project te betrekken, er lijkt wel draagvlak voor te zijn.