woensdag 21 oktober 2009

GSM's in de klas?

Vorige week las ik een berichtje waarin stond dat de Franse senaat van plan is een wet goed te keuren die het gebruik van mobiele telefoons in de klas verbiedt. Dit verbod komt niet zozeer voort uit pedagogisch-didactische overwegingen, maar eerder uit zorg voor de gezondheid van de leerlingen omdat de straling van mobieltjes deze zou aantasten.
Regelmatig vragen docenten ons om de regelgeving over gsm-gebruik aan te scherpen. Bij aankomst op school zouden de leerlingen dan de telefoon in het kluisje moeten opbergen.
Leerlingen maken zich bijna dagelijks schuldig aan het stiekem versturen en ontvangen van tekstberichten. Er is vrijwel geen enkele telefoon meer die luid en duidelijk een ontvangen bericht aankondigt, dus dat is niet zozeer de ergernis. De gsm's staan op stil en op schoot onder de tafel is het eenvoudig om ongezien een bericht te lezen en te versturen.
Er zijn echter steeds meer leerlingen die hun Iphone, htc of blackberry gebruiken als agenda, een functionaliteit die je in de klas absoluut niet kunt missen.

Als ik nu in mijn oude agenda's uit de jaren '70 blader, zie ik hoezeer zij voor mij het contact met vrienden betekenden. Vaak gingen ze (stiekem) door de klas om bekeken en beschreven te worden door klasgenoten en vrienden. De berichtjes die ze daarin (stiekem voor de docent) achterlieten vormen nu een waardevolle herinnering aan mijn middelbare schooltijd.
Ik denk dat de gsm als contact met de buitenwereld, als agenda en als informatiebron niet meer weg te denken is, ook niet in het klaslokaal.
Docenten kunnen uiteraard wel het gebruik ervan verbieden, zoals mijn docenten destijds het schrijven en kleuren in mijn agenda konden verbieden.

Professor Marcus Specht van de Open Universiteit doet samen met zijn team een onderzoek naar nieuwe technieken, volgens hem kunnen telefoons in de toekomst namelijk wel goed gebruikt worden ter ondersteuning van het onderwijs.Is dit de toekomst? Leren via mobiele technologie? Of moeten we de gsm's uit de lokalen bannen, zodat leerlingen zich volledig op de leerstof kunnen concentreren zonder afgeleid te worden door allerlei berichten die zich trillend aankondigen, zonder dat de docent het in de gaten heeft.
Ik ben heel benieuwd naar reacties van leerlingen, ouders en collega's!

zondag 18 oktober 2009

Website in nieuw jasje !

Het zal waarschijnlijk wel zijn opgevallen dat de site van het Theresia een flinke metamorfose heeft ondergaan.
Van:


naar:

Waarom die verandering?

 • De oude site was hard toe aan een opfrisbeurt. In een referentiegroep
  van medewerkers, docenten en leerlingen is gekozen voor een frissere
  vormgeving met een goede aansluiting aan de huisstijl.

 • De navigatiestructuur van de site was aan een nieuwe ordening toe.
  Gekozen is voor een vaste menu-structuur met wisselende attenderingsbuttons.

 • We wilden een goede koppeling met Magister maken. Leerlingen en ouders kunnen nu cijfers online bekijken maar het biedt ook de mogelijkheid om meer informatie op maat aan te bieden.

 • Door het nieuwe content management systeem is het beheer eenvoudiger en kunnen schrijfrechten per pagina gegeven worden.

 • De behoefte aan nieuwe functionaliteit. Er is nu bijvoorbeeld een printoptie bij de teksten, de site is beter doorzoekbaar en we zullen meer interactieve functionaliteiten gaan toevoegen.


De site is zeker niet af. In de komende maanden zal er nog behoorlijk veel worden toegevoegd, zowel informatie als functionaliteit. Maar de basis staat er. We horen graag reacties en suggesties.

donderdag 8 oktober 2009

Kunst = Stoer !!


We hebben afgelopen dinsdag een intensieve dag achter de rug met het bezoek van de externe visitatiecommissie CultuurProfielSchool. Het resultaat mag er echter zijn: de voorlopige bevindingen waren zeer positief. Het bestuur van de CultuurProfielScholen moet dit advies nog officieel bekrachtigen en dan mogen we ons trots CultuurProfielSchool noemen.

Wat betekent dit keurmerk concreet?
Allereerst is het een bevestiging van de hoge kwaliteit van de kunst- en cultuurvakken, met name de beeldende vakken en muziek. Het bewijst ook dat cultuur breed gedragen wordt in de school en dat de integratie met andere vakken en activiteiten zeer gewaardeerd wordt.
Voor ons is het een belangrijke erkenning en met dit keurmerk kunnen we de samenwerking met vervolgopleidingen en andere culturele instellingen gaan versterken en uitbouwen. Verder geeft dit de mogelijkheid om "de dingen die we toch al doen" nog meer naar buiten te brengen.

Voor meer informatie zie: kunsttrees
NB: de "stoere" foto is genomen op de Theresiadag tijdens de excursie van klas 1 naar Maastricht. Uiteraard een uitstapje met een hoog cultureel gehalte.

maandag 5 oktober 2009

LAKS monitor

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is op 1 oktober begonnen met de eerste LAKS-Monitor, een tevredenheidsonderzoek voor leerlingen op tweehonderd scholen. In totaal nemen 120.000 leerlingen deel aan deze monitor. Het is het grootste tevredenheidsonderzoek onder leerlingen tot nu toe.
Een van de 200 scholen die deelnemen is het Theresialyceum. De leerlingenraad heeft de monitor onder onze 1313 leerlingen uitgezet. Vandaag gaan de eerste groepen met hun mentor het computerlokaal in om de online vragenlijst in te vullen.
Het LAKS vindt dat leerlingen de beste ervaringsdeskundigen zijn als het gaat om onderwijs. Toch wordt niet altijd om hun mening gevraagd en daar wil de scholierenorganisatie verandering in brengen. Het onderzoek wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en uitgevoerd door onderzoeksbureau ResearchNed.

In april worden alle uitkomsten bekendgemaakt in één landelijk rapport. We krijgen dan ook inzicht in onze eigen resultaten. Het is de bedoeling dat de schoolleiding met deze resultaten aan de slag gaat. De LAKS-monitor maakt op deze manier mede deel uit van ons kwaliteitsbeleid.

vrijdag 2 oktober 2009

Leermiddelen op drift?

Gisteren was er in Tilburg een interessante conferentie van de Vereniging van Educatieve Auteurs (VvEA). Vertegenwoordigers van auteurs, scholen, uitgevers en lerarenopleiders gaven hun visie op de ontwikkelingen van leermiddelen. De titel van de conferentie was Leermiddelen op drift en er werd dan ook driftig gediscussieerd.
Wij hebben de conferentie met 2 directieleden bezocht en voor ons was het interessant omdat door de operatie Gratis Schoolboeken er veel meer aandacht is gekomen voor het leermiddelenbeleid. Of beter gezegd: er is veel meer noodzaak om daar aandacht aan te besteden want de standaardvergoeding die wij als school ontvangen is ontoereikend voor de traditionele glossy methoden met werkboeken die ieder jaar vervangen moeten worden. Alle vaksecties zijn nu extra kritisch op het voorschrijven van bepaalde boeken maar worden ook gestimuleerd om eigen materiaal te ontwikkelen en waar mogelijk de dure koopboeken te vervangen.
Minister Plasterk vindt dat alle leraren veel meer eigen lesmateriaal moeten maken; bij voorkeur digitaal. Daarbij zijn twee kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste kunnen en mogen we wel verwachten dat iedereen goed lesmateriaal kan schrijven, is dat een competentie die iedere leraar automatisch heeft? En ten tweede: wat wordt onder digitaal verstaan? Teksten en oefenmateriaal als bestand via de elektronische leeromgeving op Internet plaatsen is niet de ultieme oplossing; een kritische ouder zou kunnen zeggen dat de Gratis Schoolboeken dan alleen meer printkosten geven. Zouden we de moderne docent niet meer als arrangeur moeten zien? Met een lesmethode als raamwerk -en daarmee de garantie dat alle kerndoelen aan bod komen- en daarnaast een gereedschapskist met een keur aan materialen ter illustratie, verrijking, oefening, diagnostische toetsing etc. Denk aan filmpjes, animaties, serious games, allerlei sites met geschikte informatie en de ontwikkeling van digitale lespakketten zoals in Wikiwijs, een beoogd platform voor open leermiddelen. De vakdocent kan als arrangeur én didacticus in dit oerwoud van mogelijkheden schiften en schikken.
Uit de conferentie Leermiddelen op drift bleek echter dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen. De kwaliteit van het lesmateriaal wordt nu bewaakt door educatieve auteurs en uitgevers maar zij hebben geen enkel belang bij open (lees = kosteloos beschikbare) leermiddelen en de lerarenopleidingen hebben recentelijk pas ict-competenties voor de toekomstige leraren vastgesteld. Dat betekent een opdracht aan school om zelf met enthousiaste leerkrachten op een verantwoorde manier aan de slag te gaan om alvast stappen in deze richting te maken.