woensdag 22 april 2009

Kleur bekennen

Als bridger beken ik natuurlijk regelmatig kleur, maar de betekenis van dit gezegde vindt zijn oorsprong in de Middeleeuwen, lang voordat het bridgespel uitgevonden werd. Kleuren hadden toen al bijzondere betekenissen. Een ridder droeg de kleur van zijn dame, soms in het geheim, maar wanneer hij aan een openbaar toernooi deelnam, bekende hij zijn kleur en liet haar deze openlijk zien. Ook bloedverwantschap werd soms door kleuren aangegeven.
Het Theresialyceum gaat ook kleur bekennen. We hebben een deskundige gevraagd om met een voorstel te komen voor de kleurstelling van de lokalen en gangen. Voor iedere verdieping heeft hij een ander palet aan kleuren bedacht. De eerste associaties bij de combinaties zijn al gemaakt. Zo is de begane grond de ‘aarde’, de eerste verdieping de ‘iets anders’ en de tweede verdieping ‘lucht’. Het ‘iets anders’ kan ik nog niet helemaal van een associatie voorzien.
Ik denk dat de associaties aarde en lucht wel bij onze school passen. We zijn down-to-earth, en staan over het algemeen erg nuchter met beide benen op de grond. The sky is the limit, we dagen onze leerlingen uit om alles uit zichzelf te halen. En ik ben ervan overtuigd dat onze leerlingen al snel een derde associatie hebben voor de eerste verdieping met zachte lilakleuren.
Deze week worden drie koplokalen als proef van de nieuwe kleuren voorzien. We kunnen dan alvast een beetje proeven en ervaren wat het effect van de nieuwe kleuren is op het onderwijsleerproces, want het is ook bekend dat kleuren een psychologisch effect op mensen kunnen hebben. Ik vraag me af wat de derde associatie dan gaat worden.

maandag 20 april 2009

Website

De kogel is door de kerk: het Theresialyceum krijgt een nieuwe website. Het streven is om met het nieuwe schooljaar de website gereed te hebben. Dat wordt nog hard werken, voorlopig zitten we in de ontwerpfase. Suggesties voor fraaie websites van scholen zijn welkom.

zaterdag 18 april 2009

Kiezen en Delen

In opdracht van de Bond KBVO is de documentaire Kiezen en Delen, de kracht van Katholiek onderwijs gemaakt over de identiteit van het katholiek onderwijs. De documentaire is op 15 april in première gegaan in het filmtheater in Hilversum.
Het Theresialyceum is een van de scholen waarvan in de film een beeld wordt gegeven van de wijze waarop de identiteit vorm krijgt. Deze documentaire zal het komende jaar op scholen gebruikt worden om met personeel en ouders in gesprek te gaan over de waarde van een katholieke identiteit.
Delen van de film zijn te zien op het internet. Op Youtube zijn verschillende fragmenten van de film te bekijken.

dinsdag 14 april 2009

Opbrengstenkaart

Deze week bestaat de Opbrengstenkaart van de Inspectie van het onderwijs 10 jaar. In de beginjaren heette deze de Kwaliteitskaart. Veel ouders (en leerlingen) laten zich bij hun schoolkeuze leiden door deze kaart.
Vorige week vond er een symposium plaats waar interessante discussies plaatsvonden over wel of niet handhaven of uitbreiden van de Opbrengstenkaart.
Natuurlijk geeft de kaart zinvolle informatie over de scholen, niet over de kwaliteit, maar over de opbrengsten. Deze opbrengsten worden niet door woorden of cijfers uitgedrukt, maar door bolletjes, en met name door de plaats waar het bolletje rood gemaakt wordt.
Het Theresialyceum ondervindt al 10 jaar hinder van deze bolletjestaal. De Opbrengstenkaart begrijpt namelijk niet dat er scholen zijn, hoewel erg weinig, die een driejarige brugperiode hebben en gaat steevast uit van een eenjarige, hooguit tweejarige brugperiode. Hierdoor lijkt het alsof al onze tweedeklassers doorgaan naar de afdeling havo en niemand naar de afdeling vwo. Dat betekent dat het bolletje bij "Rendement onderbouw" rücksichtslos helemaal links ingekleurd wordt, met de betekenis: 'In vergelijking met andere havo/vwo-scholen ligt het rendement ruim onder het gemiddelde.'
Gezien het inspectieoordeel over de opbrengsten van Theresialyceum verderop op deze kaart, moet men het oordeel over het rendement onderbouw met een flink bolletje zout nemen.

maandag 13 april 2009

vvv

Op 28 oktober van dit schooljaar werd het schoolplan 2008-2012 gepresenteerd. Het schoolplan is de leidraad voor ons onderwijs in de komende beleidsperiode. Een van de voornemens die de school heeft gemaakt, is voor de bovenbouwleerlingen een programma te ontwikkelen dat flexibeler kan worden aangeboden en dat inspeelt op de bijzondere belangstelling van de leerlingen. Dit programma noemen we het vvv-programma: verbreden, verdiepen, versterken.
Vorige week hebben alle derdeklassers een brochure mee naar huis gekregen waarin het vvv-programma staat beschreven. We hebben een interessant pakket aan modules samengesteld: Spaans conversatie, inleiding in de Chinese taal en cultuur, het maken van een film, Delf Scolaire, zonnestelsel en heelal, genealogie, leren leren en debaten bij de debatingclub Dicendo Discimus.
De derdeklassers denken dit Paasweekend samen met hun ouders na over welke module zij volgend schooljaar willen volgen.
Voor 20 april moeten zij hun keuze bij hun klassendocent kenbaar maken.

zondag 12 april 2009

In den beginne...

was er het internet...
In 1997 nam ik het initiatief voor het maken van de eerste website van het Theresialyceum. Al jaren heb ik geen bemoeienis meer met de website. Twee collega's hebben dit van mij overgenomen, Coen Jongbloets en Etienne Houben.
Ook voor hen is het langzamerhand een terrein geworden waarin te veel ontwikkeling plaatsvindt om naast alle drukke werkzaamheden bij te kunnen houden. Het is de bedoeling dat er per 1 september 2009 een nieuwe website komt. Omdat de school sinds dit jaar gebruik maakt van Magister hebben we daarvoor Schoolmaster benaderd.
Mijn interesse voor communicatietechnologie is echter onverminderd aanwezig en de laatste jaren denk ik steeds meer na over mogelijkheden om leerlingen, collega's, ouders en andere geïnteresseerden via de nieuwe wegen op de hoogte te brengen van het wel en wee, van besluitvorming en meningen, van actualiteiten en nieuws van onze school. De digitale Info die vanaf dit schooljaar voor het eerst is verschenen was de eerste poging daartoe; deze eerste Theresialyceumblog is een tweede poging.
De tijd zal het leren. Komen er volgers? Komen er reacties? Laat het me weten.