maandag 11 juli 2011

Aan het eind van een schooljaar

In deze laatste blog uiteraard even een terugblik op het schooljaar 2010-2011. Voor het Theresialyceum is dit een goed verlopen jaar geweest met prachtige aanmeldingen (en dat is mede dankzij de mond-tot-mond reclame van ouders en leerlingen als onze belangrijkste ambassadeurs) en mooie examenresultaten (havo 86% en vwo 93% geslaagden). Een prachtig verhaal was voor ons het interview in het Brabants Dagblad met Ronen Kroeze die als 15 jarige met 4 tienen geslaagd is voor het VWO en die zelf vertelde dat hij de vierde 10 gehaald had voor Chris Weenen, zijn scheikundedocent die met pensioen gaat.

Maar een school is meer dan aantallen of cijfers: de sfeer en het onderlinge respect is een basisvoorwaarde voor succes. Het deed daarom deugd om een paar maanden geleden in het Brabants Dagblad een interview met één van de schoonmaaksters van de Diamantgroep te lezen waarin ze vertelde dat ze het hier zo goed naar haar zin heeft omdat alle leerlingen en leraren regelmatig een praatje met haar maken. Een klein verhaal maar wel veelzeggend. Een ander voorbeeld van de goede sfeer is te zien in de impressie van het laatste onderbouwfeest.

Er zijn dit jaar de nodige aanpassingen geweest: heel de school is fris geschilderd, er is een lift neergezet en we hebben een state of the art talencentrum gecreëerd. Onderwijskundig is het versterkte moderne vreemde talen onderwijs doorontwikkeld; we hadden al een traject voor Europese certificaten voor Frans en Duits maar nu ook voor Engels met het Cambridge certificaat. Komend jaar start dat voor alle leerlingen in klas 1. Bovendien gaat een groep leerlingen uit 5 vwo proberen versneld het certificaat te behalen. Samen met de modules Spaans en de examenvakken Grieks, Latijn en Chinees een rijk talenpalet.
Onze aandacht voor waarden en normen en cultuur is o.a. zichtbaar geworden in een indrukwekkende Anne Frank tentoonstelling die een maand in de hal heeft gestaan en waar de leerlingen met speciaal door ons ontwikkeld lesmateriaal aan gewerkt hebben. De overige perioden hebben er talrijke exposities in de hal gestaan en we hebben zelfs een expositie in de bibliotheek op het Koningsplein mogen verzorgen.

Er is dus veel gebeurd en met mooie resultaten. Natuurlijk gaat dat niet bij alle leerlingen vanzelf en hebben de mentoren en ons zorgteam samen met de ouders regelmatig alle zeilen bij moeten zetten om de leerlingen die het even moeilijk hadden een steuntje in de rug te geven. En hoewel het altijd beter kan, kunnen we al met al tevreden terugkijken.

Ik wil ook even vooruit kijken, want volgend schooljaar wordt een speciaal jaar voor ons. De school bestaat dan 85 jaar en we gaan dit 17e lustrum uiteraard flinke aandacht geven. In de eerste week van oktober vinden er allerlei activiteiten en festiviteiten plaats met als afsluiting op 8 oktober een reünie.
In de zomervakantie zullen er weer de nodige verbouwingen plaatsvinden, zo worden de studieruimte en de mediatheek samengetrokken tot één open leercentrum.
Na de herfstvakantie verwachten we nog 2 grote wijzigingen:
1. De groenstrook naast de school (2000 m2) wordt i.s.m. de gemeente Tilburg getransformeerd een biodiversiteitstuin met een nat, droog en fruitgedeelte.Het ontwerp is tot stand gekomen in nauw overleg met onze sectie Biologie en heeft een hoog educatief karakter.
2. In de benedenfoyer wordt dan een catering geopend. Het assortiment zal in grote mate gezond zijn. De leerlingenraad vraagt al jaren om een catering en we denken een zeer verantwoorde oplossing te hebben gevonden.

Een school draait uiteindelijk maar om één ding: de leerlingen. Eén van de mooiere momenten van afgelopen schooljaar was het idee van Noah, een leerling uit de eerste klas die een gesprek met mij wilde.
Hij had namelijk gedroomd dat hij samen met een groepje hoogbegaafde leerlingen naar de deeltjesversneller bij Cern (Geneve) zou gaan. Ik heb hem voorgesteld dat hij zijn plan zou uitwerken, waarbij ik als enige garantie gaf zijn plannen serieus te zullen nemen. Dat heb ik geweten: binnen één week lag er een zeer gedegen en tot op detail uitgewerkt reisplan met allerlei vervoersscenario's. En begin september gaat het werkelijk gebeuren: met 11 leerlingen gaan ze naar Cern!

Voor Noah kan de vakantie waarschijnlijk niet snel genoeg voorbij zijn, alle anderen wens ik een lange vakantie toe.