zondag 29 november 2009

Robot Challenge

Zaterdag was er een fantastisch evenement in Tilburg: de First Lego League. Scholieren tussen de 9 en 14 jaar hebben in deze voorrondes gestreden voor een finaleplaats. Onder de bezielende leiding van docent Math Nijsten heeft een groepje van 5 leerlingen uit klas 2 en 3 meegedaan. De leerlingen hebben dit gedaan in het kader van ons hoogbegaafdenprogramma TOM en hebben gewone lessen, maar vooral veel vrije tijd, ingezet voor deze missie.De wedstrijden vonden plaats in het prachtige gebouw van de juridische hogeschool en er waren heel veel andere leuke techniekgerelateerde activiteiten. Inclusief een disco en een elektronische dansgame.
Centraal in deze Challenge staat het ontwerpen en programmeren van een robot. Deze robot moet vervolgens zelfstandig een hindernisbaan kunnen afleggen. Maar er is meer. De prestaties worden op 4 kenmerken beoordeeld, naast het robotontwerk en de robotwedstrijd telt ook het teamwork en een onderzoeksopdracht mee. Die opdracht wordt beoordeeld op inhoud én op de wijze van presenteren. Het spreekt me overigens enorm aan dat ook dit soort vaardigheden in een beta-feestje zitten (zie ook het verslag van de dag van de ingenieur).

Elk team moest dus een eigen onderzoek over de maatschappelijke rol van techniek en technologie presenteren. Onze leerlingen hebben het file-
probleem geanalyseerd en een creatieve oplossing bedacht. In een flitsende presentatie vol animaties werd een lopende band voor auto's uitgelegd. Het idee moest ook getoetst worden aan haalbaarheid en daarom hadden ze hun idee ook al voorgelegd aan een producent van lopende band systemen.

Het was voor onze school de eerste keer dat we deelnamen en we zijn (nog) niet in de prijzen gevallen. Het is zeker de bedoeling om dit verder uit te bouwen en de deelnemers van dit jaar een belangrijke rol te geven in de voorbereiding van volgende jaar. Met hun ervaring -en vooral het plezier dat ze uitstraalden- kan het alleen maar nog beter gaan.

maandag 16 november 2009

Talent in Ontwikkeling en Dag van de Ingenieur

Vorige week waren er 2 activiteiten voor en over onze talenten. Allereerst was er een ouderavond met voorlichting over ons hoogbegaafdenprogramma. Alle eerstejaars zijn uitvoerig getest en aan de hand van de uitslagen zijn 26 leerlingen geselecteerd voor het TOM-programma. TOM is ons Traject op Maat dat wij als BegaafdheidsProfielSchool aanbieden. In de voorlichting is uitgebreid aandacht gegeven aan het programma zoals: de denklessen, robotica, colleges bij het hoger onderwijs en aandacht voor onderpresteren. Het sociale aspect van het programma is ook uitgelicht. Door het snellere denken en andere wijze van probleemoplossing worden de slimmeriken niet altijd begrepen en geaccepteerd. De ontmoeting is dan ook een wezenlijk onderdeel van ons project. De kinderen komen bewust niet in een plus-stroom of aparte klassen maar kunnen tijdens reguliere lessen best wat missen voor de TOM-activiteiten. Dit stelde de ouders wel gerust, men was juist blij dat de zoon of dochter de draai had gevonden en had geen behoefte aan verder stigmatisering. Ook vond men het prettig dat er geen verplichtend karakter was, een leerling kan enige tijd uit het programma stappen om het later weer te intensiveren. Voor ons geldt immers: eens een TOM'er altijd een TOM'er. Het contact met de ouders zullen we zeker intensiveren.

Het motto Talent in Ontwikkeling slaat op alle leerlingen, we zijn er immers van overtuigd dat iedereen wel talenten heeft. Op de projectdagen van afgelopen week zijn de derdeklassers aangespoord om hun technische talenten te ontdekken. Iedereen werd lid van een Ingenieursbureau en men moest in groepjes aan een opdracht werken. Zelf was ik opdrachtgever voor een beveiliging van laptops voor school maar andere groepjes hebben bijvoorbeeld een ondergronds winkelcentrum ontwikkeld.

Drie concurrerende groepjes hebben me uitgehoord over het programma van eisen, een prototype ontworpen en uiteindelijk een verkooppresentatie gegeven. Het was opvallend dat alle groepjes zelf ook aan de kosten en aan de duurzaamheid hadden gedacht. Het project wordt perfect ondersteund door de Technische Universiteit Eindhoven maar behalve de technische invalshoek is het vooral leuk om te zien hoe verschillende vaardigheden samenvallen: ontwerpen, interviewen, groepswerk, bouwen en presenteren. Dit vakoverstijgende karakter is juist één van de kenmerken van de projectdagen.

woensdag 4 november 2009

Een bruisende school

Gisteren had ik samen met Saskia Boertien, onze communicatiemedewerkster, een gesprek met de accountmanager onderwijs van het Brabants Dagblad. Ze wilde komen praten over onze wensen ten aanzien van de diverse onderwijsbijlagen die het Brabants Dagblad komend jaar gaat uitgeven. Het gesprek was tevens bedoeld als kennismaking.
Ze vroeg ons een profielschets te geven van Theresialyceum. Waarin onderscheiden wij ons en waardoor profileren wij ons? Natuurlijk komen dan de driejarige brugperiode, de Begaafdheidsprofielschool met het TOM-project en de Cultuurprofielschool (ja bijna..) met alle culturele activiteiten meteen naar boven. We vertelden echter ook enthousiast over de vele andere activiteiten die onze school zo bruisend maken.
Om te beginnen de deelname aan de Dag van de Dialoog op 5 november. Wat een geweldig initiatief van de stuurgroep en wat zijn we trots om als enige middelbare school in Tilburg aan deze activiteit deel te nemen.
Kort voor de vakantie heeft een groep leerlingen het initiatief genomen om in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een Tilburgs jongerendebat te organiseren. Er is inmiddels al contact met de gemeente geweest die haar volledige medewerking verleent. De fractievoorzitters komen op 11 februari allemaal naar onze school voor een spannend debat. Houd de website en de blog in de gaten voor meer informatie!
In december gaan weer twee leerlingen enkele weken naar het buitenland, Italië dit keer, om onderzoek te doen voor hun profielwerkstuk. Zij gaan in een gastgezin en volgen o.a. ook lessen op een van de scholen uit ons Europees netwerk. Dit is de tweede pilot binnen het project De Europese onderzoeker, een project waarin we onze leerlingen de gelegenheid willen geven om onderzoek te doen in het buitenland.
In februari vindt de 20e schrijversdag plaats. Dit belooft een groots spektakel te worden met enkele tientallen auteurs voor al onze leerlingen. Afgelopen schooljaar wonnen we nog de Onderwijsprijs Noord-Brabant voor dit 20-jarig initiatief.
En dan hebben we het nog niet gehad over het strijkersorkest, de schoolband, de drama-lessen in de eerste klas, de modules waaronder genealogie en Chinees in de vierde klas, de debatingclub, de lunchconcerten door de leerlingen, de Euroweek, de Inktaap, enzovoorts.
Gaandeweg het gesprek realiseerde ik me weer eens hoe fijn het is om op een school te mogen werken met zo veel enthousiaste medewerkers die al deze activiteiten mogelijk maken. Ik ben trots op onze school, trots op de medewerkers die de school mogelijk maken en trots op de leerlingen die hun talenten zo serieus nemen.