dinsdag 23 maart 2010

Maatschappelijke stage

Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage (MaS) voor alle scholieren verplicht. Het klinkt wat paradoxaal, maar voor de leerlingen van het Theresialyceum is deze vorm van vrijwilligerswerk al enkele jaren verplicht. Op de website van het Ministerie van OCW is te lezen dat de MaS als doel heeft jongeren tijdens hun schooltijd kennis te laten maken met de samenleving door een onbetaalde bijdrage te leveren aan deze samenleving. "Door bijvoorbeeld de f-jes te trainen, een wijkfeest te organiseren, of een website maken voor een vrijwilligersorganisatie. Zo ontdekt de leerling dat de samenleving is wat je er met elkaar van maakt."
Het Theresialyceum vindt dat een MaS verder moet gaan dan het trainen van de f-jes en heeft als toegevoegd criterium: de MaS moet gericht zijn op het helpen en ondersteunen van de zwakkere of zorgbehoevende in de samenleving. Meer hierover kunt u lezen op onze website.Dat wij trots zijn op de werkzaamheden en inspanningen van onze leerlingen is duidelijk. We hebben de muziekleerlingen die vol enthousiasme met de leden van Con Gaudi een paar concerten hebben gegeven niet voor niets opgegeven voor de MaS-Award! U kunt nog tot 17 april stemmen voor de publieksprijs.

Sinds vorige week hebben we er een reden bij gekregen om trots te zijn op onze leerlingen. Het Theresialyceum heeft 3 jongerenambassadeurs voor de MaS geleverd. Irene Gerritsen, Thom Joosten en Liselotte van Erve gaan de komende maanden met het Ministerie van OCW van gedachten wisselen over de manier waarop de maatschappelijke stage ingevuld kan worden. Ook gaan zij leeftijdsgenoten vertellen over hun ervaringen met de maatschappelijke stage. Concreet zijn hun taken de volgende:
• Voorlichting geven over de maatschappelijke stage aan leeftijdsgenoten.
• Optreden in de media en bij speciale evenementen.
• Via een speciale Hyvespagina van gedachten wisselen met beleidsmedewerkers en met de staatssecretaris van het ministerie van OCW.

Vorige week dinsdag is Politiek Online op school geweest om met onze ambassadeurs in gesprek te gaan. Ook zijn deze filmpjes gemaakt die eveneens te zien zijn op de speciale hyvespagina. Op 30 maart vindt de kick-off plaats op het Ministerie van OCW. De leerlingen krijgen dan o.a. een mediatraining. De opening van de hyvespagina neemt staatssecretaris Marja van Bijsterveldt voor haar rekening.Wij wensen onze jongerenambassadeurs (Theresia-ambassadeurs!) veel succes.