zondag 11 april 2010

De leerlingen spreken: LAKS en TNT

Donderdag zijn de resultaten van de LAKS-monitor gepubliceerd, de monitor is een enquête onder 60.000 leerlingen van 120 scholen en onze school heeft uiteraard meegedaan. We scoren een 7,7 voor algehele tevredenheid tegen het landelijke gemiddelde van een 7,1. Op bijna alle deelvragen scoren we beter dan gemiddeld, uitgezonderd de tevredenheid over de kantine (dat is niet zo verwonderlijk want we hebben geen catering). Erg hoog scoort de begeleiding en opvang in het eerste jaar, de lesinhoud, de kennis van de docenten, de conciërges en ook de sfeer. We gaan samen met de leerlingenraad een uitgebreide analyse van de monitor maken en zullen daar nog over rapporteren.

Over sfeer gesproken: vrijdagavond hebben we een bijzonder sfeer kunnen proeven. Op de eerste TNT (Talent Night Theresia) hebben een 15-tal bandjes, zangduo's, dansers etc. voor een enthousiast publiek geweldige optredens verzorgd. Een fantastische avond, niet alleen wegens het goede niveau van alle performers, maar ook omdat het volledig ongedwongen was en iedereen zich super heeft gedragen. Natuurlijk ging er wel even iets mis en moest er soms even op de techniek gewacht worden maar het publiek bleef steeds heel positief en had duidelijk respect voor iedereen die het toch maar aandurfde om het podium op te gaan. Het is hartverwarmend om te kunnen constateren dat het nog steeds mogelijk is om een avond met 250 jongeren te hebben zonder enige wanklank.A Static Skyline in actie


Vrijdagochtend was er een workshop verzorgd door een paar leden van Destine, een opkomende band die toevallig in Tilburg waren omdat ze 's avonds een optreden in 013 hadden (en ze staan ook op PinkPop dit jaar). Onze leerlingen hebben in de workshop een voorproefje gegeven en kregen van Destine hele goede opbouwende feedback. Een perfecte generale repetitie!

In de LAKS-monitor geven leerlingen de school een cijfer, als school geven wij ook vaak cijfers maar dan gaat het om meetbare leerresultaten. Gezien de sfeer, het enthousiasme maar ook de vanzelfsprekende bereidheid van iedereen om na afloop mee op te ruimen, wil ik alle aanwezige leerlingen het maximale tevredenheidscijfer geven.