woensdag 24 februari 2010

Jubileum schrijversdag

Gisteren, 23 februari, was de 20e schrijversdag op het Theresialyceum. Een 20e keer zo'n festijn is op zich al bijzonder maar het was extra speciaal omdat het ook de laatste keer was dat de drijvende krachten Lisette en Ed Dumoulin dit organiseerden; na 20 jaar gaan zij het stokje overdragen aan anderen.

Reden genoeg om flink uit te pakken:
- Voor de onderbouw een hele dag schrijvers en dichtersdag, maar liefst 23 gerenommeerde schrijvers waren op school voor workshops en voordrachten. De gezamenlijk aftrap werd voor 700 leerlingen verzorgd door de schoolband, het Theater van de Verloren Tijd en uiteraard door onze Tilburgse Kinderstadsdichter Sara Bidaoui uit klas 2.
Bij de beeldende vakken is intensief voorwerk gedaan voor deze dag en de school is één grote expositie van kunstwerken waarin gedichten zijn uitgebeeld. Ik had zelf de dankbare (en moeilijke) taak om als jurylid de prijswinnaars te mogen bepalen. 's Middags was er een voordracht van de 3e klassers en het is indrukwekkend om te zien dat ze hun zeer persoonlijke gedichten durfden voor te dragen (toch niet de gemakkelijkste leeftijd) maar ook om te zien hoe stil en aandachtig het publiek was.

Schrijver Ted van Lieshout heeft in zijn weblog
uitgebreid aandacht gegeven aan onze schrijversdag.
Zie ook de recensie van Bea Ros op Leesplein.nl.

- Voor de bovenbouw heeft de dag geheel in het teken gestaan van film & literatuur (in bioscoop MustSee). Met wetenschappelijke lezingen, o.a. door Hans van Driel van de UvT, maar ook met ontmoetingen met 2 auteurs waarvan boeken verfilmd zijn: Tom Naegels en Ronald Giphart. Daarna zijn uiteraard de betreffende films gedraaid.
Op de foto Ronald Giphart met leerlinge Loes van de Ven.- Als klapstuk hadden we 's avonds een symposium over "Jeugdliteratuur en Werkelijkheid", 150 gasten hebben genoten van interessante voordrachten in een zeer prettige ambiance.
De lezingen werden verzorgd door prof. dr. Helma van Lierop-Debrauwer (hoogleraar jeugdliteratuur in Leiden en Tilburg) en Edward van de Vendel (auteur van jeugdboeken en gedichten) en sloten prachtig op elkaar aan qua thematiek waarbij de invalshoek op een natuurlijke wijze verschoof van meer theoretisch naar verhalen uit de praktijk. Als inleiding heeft Inge van Riel, leerlinge uit de derde klas, het boek "Geluksvinder" van Edward van de Vendel besproken.

Richard Thiel was gisteravond gast op het symposium en heeft voor middernacht nog op een impressie op zijn jeugdliteratuurweblog geplaatst.
Het was een dag vol cultuur: literatuur, beeldende vakken, muziek en film waar alle leerlingen én alle docenten bij betrokken waren. Lisette en Ed bedankt dat jullie dit voor de school al zo lang, zo goed en zo breedgedragen voor elkaar hebben gekregen!

woensdag 10 februari 2010

Alle goede dingen in drieën

Ter gelegenheid van zijn 60-jarig bestaan organiseert De Sociaal-Economische Raad (SER) een aantal symposia over actuele onderwerpen op de sociaaleconomische agenda. Op tien februari stond het onderwerp ‘Onderwijs: hoe vroeg beginnen we met de selectie?’ op de agenda. Dit onderwerp is met name voor onze school interessant, want Theresialyceum is een van de weinige scholen in Nederland die met de driejarige brugperiode voor een late selectie kiezen.
In de aanloop naar de aanmelding van nieuwe leerlingen in maart, spreek ik o.a. op voorlichtingsavonden veel ouders van potentiële leerlingen. Het merkwaardige feit doet zich voor dat in de vraagstelling en discussie over de driejarige brugperiode de zogenaamde risico’s en problemen steeds benadrukt worden. Bovendien lijkt het erop dat je een bewuste keuze voor heterogene groepen en late selectie beter moet kunnen verantwoorden dan een vroege selectie en plusklassen. Niet dat ik het moeilijk vind onze keuze te beargumenteren, maar ik was erg nieuwsgierig naar dit symposium, dus ging ik gisteren op weg naar Den Haag.
Aart Jan de Geus, plaatsvervangend secretaris-generaal van OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) schetste ons Nederlandse onderwijs tegen de achtergrond van het Europese onderwijs naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek en recent PISA onderzoek (Programme for International Student Assessment, een grootschalig internationaal vergelijk onderzoek onder auspiciën van de OESO).
De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is goed, maar de ‘equity’ (sociaal-economische gelijkheid) is onvoldoende. De onderwijskansen zijn onvoldoende verdeeld waardoor er veel potentieel verloren gaat. Hij pleitte voor een late selectie om leerlingen optimale kansen te geven hun talent te ontplooien. Onderzoek heeft uitgewezen dat late selectie niet nadelig werkt voor de toplaag, maar wel meer kansen biedt voor alle leerlingen uit alle sociaal-economische milieus. Scholen moeten een breed aanbod bieden waarin elk talent wordt uitgedaagd en waarin ruimte is voor individuele begeleiding.

De kenmerken van de best presterende landen (scholen) op onderwijsgebied zijn de volgende:
1. Een goed onderwijsklimaat dat zich kenmerkt door o.a. een goede relatie tussen leerling en docent, door een focus op resultaat en een verantwoordingsplicht naar ouders. (Op het Theresialyceum vertalen we dit o.a. in de magische driehoek van ouder-kind-school en in onze missie met ‘respect’.)
2. Een persoonlijke aanpak waarbij docenten constructief omgaan met zowel diversiteit in sociaal-economische achtergrond als diversiteit in potentiële talenten. Docenten gaan flexibel om met het voorgeschreven curriculum en bieden leerlingen waar nodig een individuele leerweg met een persoonlijke invulling. (Een Traject Op Maat noemen wij dat op het Theresialyceum. In onze missie verwoord als ‘evenwicht’.)
3. Een breed aanbod, waardoor individuele talenten tot ontwikkeling kunnen komen, waarin latente talenten naar buiten kunnen treden en waarin verborgen talenten ontdekt kunnen worden. (Op het Theresialyceum vertalen we dit in een breed aanbod van extra vakken en modules. Of om bij de missie te blijven: ‘studiegericht’.)
De conclusie van OESO is dat de meest succesvolle scholen scholen zijn die in heterogene groepen ruimte bieden voor individuele begeleiding.
Mijn conclusie na dit symposium is dat we op Theresialyceum de juiste keuzes hebben gemaakt en niet alleen met onze driejarige brugperiode. Maar voor die conclusie hoefde ik dit symposium niet te bezoeken.

maandag 8 februari 2010

Youngsters in the driver's seat

Van 7 februari t/m 10 februari neemt een delegatie Theresialeerlingen deel aan de conferentie Youngsters in the driver's seat in Landal Duc du Brabant.
Ongeveer 200 leerlingen uit Europese landen worden tijdens deze conferentie aan het werk gezet als adviseur duurzame ontwikkeling en onderzoeksjournalist op locatie.
Een duurzame toekomst begint bij de volgende generatie die beseft dat zij een cruciale rol speelt bij het realiseren van een betere wereld en die vervolgens zelfbewust aan die rol invulling leert geven. Bij deze conferentie zitten jongeren letterlijk aan het stuur in the driver’s seat, zowel bij de organisatie en inhoudelijke voorbereiding, als ook bij de invulling van het werkprogramma.

De conferentiedeelnemers zijn gedurende drie dagen duurzaamheidadviseur en onderzoeksjournalist. Aan de hand van het “Triple P” stappenplan – People, Planet and Profit – wordt gekeken naar een selectie van Brabantse praktijkvoorbeelden. De samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers (Triple O) vormt daarbij de rode draad, terwijl de Mutual Gains Approach – een onderhandelingsmethode om betere beslissingen te bereiken – de weg wijst. Elke casus wordt becommentarieerd door een klein groepje conferentiedeelnemers en eventueel van oplossingen voorzien. De resultaten worden gepresenteerd aan de lokale initiatiefnemers en andere betrokkenen. In totaal komt er een twintigtal casestudies ter sprake, variërend van streek- en natuurontwikkeling, waterzuivering, stads- en dorpsvernieuwing, frisse scholen, groene daken en sportparken tot en met het bungalowpark Landal Duc de Brabant waar de groep is ondergebracht.
Je kunt de belevenissen van onze leerlingen volgen op hun eigen blog.