maandag 18 mei 2009

Examen


Vandaag starten in het hele land de centraal examens. Een periode die in veel gezinnen spanning zal opleveren. In totaal nemen ongeveer 204.400 kandidaten deel, waarvan 53.650 havo-kandidaten (ongeveer 52.000 in 2008)en 40.550 vwo-kandidaten (ongeveer 38.000 in 2008). Het Theresialyceum heeft dit schooljaar 92 van de havo-kandidaten en 144 van de vwo-kandidaten.
De havo-kandidaten vormen de eerste lichting die examen in de tweede fase nieuwe stijl doen, de vwo-kandidaten de laatste lichting die examen oude stijl doen. Dat betekent dat we met twee verschillende slaag- zakregelingen te maken hebben. De vwo-kandidaten vallen helaas nog onder de (strenge) regeling dat zij niet twee onvoldoendes in hun profieldeel mogen hebben. Dat levert (leverde) soms naar ons gevoel oneerlijke situaties op waarin een leerling met twee vijven in het profieldeel en voor de rest alleen achten toch kan zakken!
De slaag- zakregeling van de nieuwe tweede fase is soepeler, omdat in de nieuwe tweede fase twee onvoldoendes op de totale lijst toegestaan zijn, dus ook twee in het profieldeel. Deze onvoldoendes moeten echter wel gecompenseerd worden, want het gemiddelde van de totale lijst moet dan een 6 of hoger zijn.
Wij wensen onze leerlingen veel succes en sterkte! Maar ook alle ouders veel sterkte toegewenst in deze soms zenuwslopende tijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten