zondag 3 mei 2009

Plagiaat

De vakantie is de periode bij uitstek om achterstallige mail af te werken en te beantwoorden. Maar er komt ook even snel weer mail bij, met name van docenten die genoodzaakt zijn om in de vakantie te werken. Vlak voor de meivakantie vonden de herkansingen van de schoolexamens plaats en direct na de meivakantie moeten de cijfers ingeleverd worden; werk aan de winkel dus.
Ik ontvang een mail van een docent met de vraag over hoe te handelen bij vermeend plagiaat bij het schoolexamen schrijfvaardigheid. In de wetenschappelijke wereld wordt plagiaat als een van de ergste overtredingen beschouwd die men kan begaan. Alfred Polgar, een Oostenrijks auteur zei eens: "Plagiaat is wellicht de meest oprechte vorm van verering." In het onderwijs sluiten wij ons echter aan bij de opvatting die in de wetenschap gemeengoed is: plagiaat is een ernstig vergrijp.
Allereerst moeten we natuurlijk vaststellen of er inderdaad sprake is van plagiaat. Sinds enige maanden hebben we in N@tschool de beschikking over het programma Ephorus dat voor de docent op heel eenvoudige en inzichtelijke manier aan kan geven of en waar een leerling plagiaat heeft gepleegd.
De mogelijkheden waardoor, de situaties waarin en de manieren waarop een plagiator of plagiaris zijn fraude heeft gepleegd, wordt door de constatering ervan heel wat minder interessant.
Vervolgens moeten we het ingeleverde product waarderen. Uiteraard is de cijfermatige waardering van een geplagieerd werk een 1. De ethische waardering komt, gelukkig voor de plagiaris, niet op het rapport.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten