vrijdag 17 september 2010

Rendement Onderbouw

Het Theresialyceum kent al decennia als één van de weinige havo-vwo-scholen in Nederland een volledig 3-jarige brugperiode. Daarmee waren we een voorloper maar we zien momenteel veel aandacht voor de uitgestelde keuze en meer scholen verlengen de brugklas. Helaas zijn de systemen van de onderwijsinspectie niet ingericht op die verlengde brugperiode en dit geeft een vertekend negatief beeld van de onderbouwrendementen. Op de meest recente Opbrengstenkaart krijgen we zelfs een onvoldoende voor dit onderdeel en dat is vervelend omdat het geen recht doet aan onze inspanningen om goed onderwijs te verzorgen. Het totale eindoordeel is overigens wel positief.

Waar knelt het? Het rendement wordt berekend door het advies van de basisscholen af te zetten tegen het schooltype van de leerling in het derde jaar. Komt een leerling met een havo-advies binnen en zit hij of zij na 3 jaar op het vwo dan levert dat bonuspunten op en andersom uiteraard verliespunten. Voor de huidige systematiek van de inspectie zitten al onze leerlingen in de derde jaar op havo-vwo-niveau. Voor de leerlingen met een havo-advies levert dat een half bonuspunt, voor de potentiële vwo'er een half punt aftrek. Maar aangezien zich meer leerlingen met vwo-advies aanmelden dan mogelijke havisten, overheersen de verliespunten. Terwijl in klas 4 gemiddeld over de laatste jaren wel weer meer leerlingen op het vwo belanden.
Afgelopen week hebben we samen met de Raad van Bestuur van OMO deze kwestie indringend besproken met de Onderwijsinspectie en is er niet alleen begrip voor onze situatie maar zijn er zijn zelfs creatieve oplossingen op tafel gekomen waardoor onze resultaten volgende jaren hopelijk wel op een correcte manier weergegeven kunnen worden. We praten binnenkort verder over concrete afspraken.
Wordt dus vervolgd.

5 opmerkingen:

 1. Ik heb altijd al moeite met de "meten is weten" maffia, hoewel ik ook snap dat daar behoefte aan is. Aan meten dan, niet aan de maffia. Maar in dit geschetste voorbeeld is er toch sprake van grote onzinnigheid.
  Ten eerste: kun je zo beoordelen of de fout ligt bij de school of dat de kwaliteit van het advies onder de maat is?
  Ten tweede: als leerlingen zich niet conform het advies gedragen, ligt de oorzaak daarvan dan bij de school of bij de leerling? Bovendien, en dat is eigenlijk nog veel belangrijker: is de leerling (niet de ouders!) tevreden over het resultaat?

  Het lijkt er op dat het halen van vooropgestelde cijfermatige doelen belangrijker is dan of een leerling, een adolescent die zich ontwikkelt, zich in positieve zin ontwikkelt. Of die gelukkig is, op een niveau leert en werkt dat bij hem of haar past, in plaats van dat die aan de verwachtingen voldoet.

  Werken met (jonge) mensen is ontzettend belangrijk. Resultaten afmeten aan cijfertjes is daarbij zeker niet alleen een zaligmakende methode.

  Het doet opleidingen er eerder toe neigen om met normen te prutsen zodat de verwachte resultaten goed zijn. Altijd een slecht uitgangspunt, intellectuele en sociale ontwikkeling koppelen aan cijfers.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. In het gesprek met de Onderwijsinspectie werden ook nieuwe ontwikkelingen genoemd. Er wordt momenteel onderzocht hoe de huidige meetmethode verrijkt kan worden, het gaat inderdaad niet om de kale cijfertjes maar om de toegevoegde waarde die je als school levert. Door de invoering van het leerlingnummer kan de onderwijslevensloop eenvoudiger gevolgd worden. Van advies basisschool, inclusief de cito-scores tot en met de resultaten in het hoger onderwijs. Uiteraard heeft dit ook weer de nodige voetangels. Ten eerste is het niet reëel om een school voor voortgezet onderwijs af te rekenen op alle uitval in het eerste jaar hbo of universiteit. De oorzaak ligt immers zelden bij het ontbreken van de nodige intelligentie of voorkennis of; de meeste uitval komt door verkeerde studiekeuze of door het niet bestand zijn tegen het “geweld” van het studentenleven. Voorbereiden op zelfstandigheid en oriënteren op school- en beroepskeuze nemen we serieus maar het is zeker niet zaligmakend. Verder blijft ook bij deze meetmethode de toegevoegde waarde aan sociale vaardigheden en maatschappelijke en culturele bagage buiten beeld.
  Door het online beschikbaar stellen van de bevindingen is het belang van de Opbrengstenkaarten sterk toegenomen en het is goed dat de inspectie haar instrumenten continu evalueert en bijstelt. Ook nu geldt: wordt vervolgd.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Eric Bakker Theresialyceum9 november 2010 om 12:02

  Een prima zaak dat de Onderwijsinspectie (eindelijk) meedenkt.... Nu Trouw en Elsevier nog.........

  BeantwoordenVerwijderen
 4. bIJSTELLING VAN DE WERKWIJZE VAN DE iNSPECTIE IS EEN NOODZAAK OM TOT GOEDE VERGELIJKINGEN TE KOMEN

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Waarom doen alsof Theresia zo'n geweldige school is? Dat valt echt vies tegen. Net als de kwaliteit van de leraren, het verloop onder de leraren is niet voor niks zo hoog. Jammer dat enkele rotte appels er nog steeds zitten.
  Als ik opnieuw een keuze zou mogen maken dan zou ik voor het Odulphus lyceum kiezen. Mooi dat dit ook uit de onderzoeken blijkt, dan maken de mensen na mij een betere keuze.

  BeantwoordenVerwijderen