woensdag 4 november 2009

Een bruisende school

Gisteren had ik samen met Saskia Boertien, onze communicatiemedewerkster, een gesprek met de accountmanager onderwijs van het Brabants Dagblad. Ze wilde komen praten over onze wensen ten aanzien van de diverse onderwijsbijlagen die het Brabants Dagblad komend jaar gaat uitgeven. Het gesprek was tevens bedoeld als kennismaking.
Ze vroeg ons een profielschets te geven van Theresialyceum. Waarin onderscheiden wij ons en waardoor profileren wij ons? Natuurlijk komen dan de driejarige brugperiode, de Begaafdheidsprofielschool met het TOM-project en de Cultuurprofielschool (ja bijna..) met alle culturele activiteiten meteen naar boven. We vertelden echter ook enthousiast over de vele andere activiteiten die onze school zo bruisend maken.
Om te beginnen de deelname aan de Dag van de Dialoog op 5 november. Wat een geweldig initiatief van de stuurgroep en wat zijn we trots om als enige middelbare school in Tilburg aan deze activiteit deel te nemen.
Kort voor de vakantie heeft een groep leerlingen het initiatief genomen om in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een Tilburgs jongerendebat te organiseren. Er is inmiddels al contact met de gemeente geweest die haar volledige medewerking verleent. De fractievoorzitters komen op 11 februari allemaal naar onze school voor een spannend debat. Houd de website en de blog in de gaten voor meer informatie!
In december gaan weer twee leerlingen enkele weken naar het buitenland, Italië dit keer, om onderzoek te doen voor hun profielwerkstuk. Zij gaan in een gastgezin en volgen o.a. ook lessen op een van de scholen uit ons Europees netwerk. Dit is de tweede pilot binnen het project De Europese onderzoeker, een project waarin we onze leerlingen de gelegenheid willen geven om onderzoek te doen in het buitenland.
In februari vindt de 20e schrijversdag plaats. Dit belooft een groots spektakel te worden met enkele tientallen auteurs voor al onze leerlingen. Afgelopen schooljaar wonnen we nog de Onderwijsprijs Noord-Brabant voor dit 20-jarig initiatief.
En dan hebben we het nog niet gehad over het strijkersorkest, de schoolband, de drama-lessen in de eerste klas, de modules waaronder genealogie en Chinees in de vierde klas, de debatingclub, de lunchconcerten door de leerlingen, de Euroweek, de Inktaap, enzovoorts.
Gaandeweg het gesprek realiseerde ik me weer eens hoe fijn het is om op een school te mogen werken met zo veel enthousiaste medewerkers die al deze activiteiten mogelijk maken. Ik ben trots op onze school, trots op de medewerkers die de school mogelijk maken en trots op de leerlingen die hun talenten zo serieus nemen.

1 opmerking:

  1. Een update: de Dag van de Dialoog was een groot succes. Leerlingen van verschillende instellingen hebben, onder leiding van leerlingen, 2,5 uur lang gepraat over het thema: “Gaan voor elkaar. Ik doe het ... jij ook?” En zijn daarbij niet in herhaling vervallen.
    Er waren veel dialoogtafels in Tilburg. Eén van onze leerlingen die bij Fontys aan een tafel deelgenomen, was zo enthousiast dat ze zich spontaan bij Fontys wilde inschrijven. Een klein detail: ze zit pas in de 4e klas.
    Als spin off van deze dag zijn er bij ons ideeën ontstaan voor een actualiteitenreeks waarbij leerlingen wekelijks een uurtje over maatschappelijke en politieke thema’s kunnen praten. Wordt zeker vervolgd.

    BeantwoordenVerwijderen