dinsdag 14 april 2009

Opbrengstenkaart

Deze week bestaat de Opbrengstenkaart van de Inspectie van het onderwijs 10 jaar. In de beginjaren heette deze de Kwaliteitskaart. Veel ouders (en leerlingen) laten zich bij hun schoolkeuze leiden door deze kaart.
Vorige week vond er een symposium plaats waar interessante discussies plaatsvonden over wel of niet handhaven of uitbreiden van de Opbrengstenkaart.
Natuurlijk geeft de kaart zinvolle informatie over de scholen, niet over de kwaliteit, maar over de opbrengsten. Deze opbrengsten worden niet door woorden of cijfers uitgedrukt, maar door bolletjes, en met name door de plaats waar het bolletje rood gemaakt wordt.
Het Theresialyceum ondervindt al 10 jaar hinder van deze bolletjestaal. De Opbrengstenkaart begrijpt namelijk niet dat er scholen zijn, hoewel erg weinig, die een driejarige brugperiode hebben en gaat steevast uit van een eenjarige, hooguit tweejarige brugperiode. Hierdoor lijkt het alsof al onze tweedeklassers doorgaan naar de afdeling havo en niemand naar de afdeling vwo. Dat betekent dat het bolletje bij "Rendement onderbouw" r├╝cksichtslos helemaal links ingekleurd wordt, met de betekenis: 'In vergelijking met andere havo/vwo-scholen ligt het rendement ruim onder het gemiddelde.'
Gezien het inspectieoordeel over de opbrengsten van Theresialyceum verderop op deze kaart, moet men het oordeel over het rendement onderbouw met een flink bolletje zout nemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten