maandag 3 juli 2017

Condoleanceregister Sjoerd Westenborg

Woensdag 28 juni kregen wij het verschrikkelijke bericht dat onze jonge collega Sjoerd Westenborg op 26-jarige leeftijd plotseling is overleden. Sjoerd is dit schooljaar bij ons gestart als Leraar In Opleiding voor het vak Engels en dat ging voortreffelijk, zo goed zelfs dat we hem voor komend schooljaar een aanstelling als docent hebben aangeboden. Hij was daar erg blij mee, had een goed contact met leerlingen en collega’s en het nieuws van zijn overlijden is daardoor extra moeilijk te bevatten. 


Bij voorkeur uw eigen naam onder het tekstbericht zelf zetten en vervolgens de optie 'anoniem' kiezen om te publiceren. 

zondag 13 september 2015

Condoleanceregister Iris van der Landen

Zaterdagavond 12 september is onze leerlinge Iris van der Landen (14) uit 4 vwo overleden door een tragisch ongeval. Wij nodigen iedereen uit om zijn of haar gevoelens te delen in dit condoleanceregister.

Bij voorkeur uw eigen naam onder het tekstbericht zelf zetten en vervolgens de optie 'anoniem' kiezen om te publiceren.


donderdag 2 juli 2015

Condoleanceregister Marius Huisman


Na een ziekbed van drie maanden is onze dierbare collega Marius Huisman (56) afgelopen woensdag overleden. We zijn aangeslagen door zijn overlijden. Wij nodigen iedereen uit om zijn of haar gevoelens te delen in dit condoleanceregister.

Bij voorkeur uw eigen naam onder het tekstbericht zelf zetten en vervolgens de optie 'anoniem' kiezen om te publiceren. 

vrijdag 23 januari 2015

Theresia in cijfers; scholenonderzoeken RTLNieuws, Elsevier en Keuzegids

In de afgelopen maanden zijn er drie onderzoeken met lijstjes van scholen gepubliceerd: RTLNieuws, Elsevier en de Keuzegids. Zij baseren zich op dezelfde bronnen (Onderwijsinspectie en Scholenopdekaart.nl) maar komen tot wisselende bevindingen.

RTLNieuws zet het onderzoek van Prof. Dronkers voort, dit onderzoek werd voorheen jaarlijks in Trouw en Volkskrant gepubliceerd. De ranking is gebaseerd op de eindexamenresultaten waarbij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zwaarder meetellen en er wordt rekening gehouden met het verschil tussen het cijfer van het SE en het CE, het bovenbouwrendement, de basisschooladviezen en andere factoren. Nieuw is dat het uiteindelijke cijfer gebaseerd wordt op het gemiddelde van de drie voorgaande jaren; het is dus geen momentopname. In het overzicht van 6 december 2014 zijn de resultaten voor onze school, het Theresialyceum, geweldig: met een 9 voor de havo én een 9 voor het vwo en scoren we veruit het hoogste van de regio en behoren tot de top van Brabant.


Op 16 januari jl. kwam Elsevier met hun jaarlijkse scholenonderzoek. Het Elsevier-oordeel is gebaseerd op vier gegevens van 3 schooljaren: het rendement van de onderbouw, het percentage leerlingen dat onvertraagd het diploma behaalt, het verschil tussen schoolonderzoek en centraal examen en het gemiddelde cijfer voor het centraal examen. Elsevier hanteert ‘harde cijfers’ voor de leerprestaties, zonder compensatie voor scholen met veel leerlingen uit probleemwijken. Ook bij Elsevier komen wij zeer goed uit de verf. Voor de havo delen we de eerste plaats met het Odulphus en het Beatrixcollege, voor het vwo delen we de eerste plaats alleen met het Beatrixcolllege.

Deze week is de Keuzegids verschenen. Naast de bovengenoemde indicatoren wordt in dat onderzoek de financiële situatie en het aantal personeelsleden per leerling meegewogen. 
- De financiële situatie is per bestuur (voor ons van heel OMO met 35 scholen) en zegt weinig tot niets over de individuele scholen. Verder is het een verplichting dat een groot bestuur een relatief kleinere reserve aanhoudt dan een éénpitter (de kans dat 35 scholen tegelijk omvallen is immers ook heel klein). De Keuzegids gebruikt echter één maatstaf voor alle scholen en besturen.  
- Het aantal personeelsleden is ook niet alleszeggend; wij hebben bijvoorbeeld gekozen voor een zeer kleine directie van 2 personen en daarnaast afdelingsleiders met lesgevende taken. Daardoor lukt het ons om veel mensen voor de klas te krijgen. Het maakt ook veel uit of je voor de schoonmaak eigen personeel in dienst hebt, of -zoals wij- dat uitbesteed hebt. Verder hebben wij de bijzonderheid dat de leerlingen van de nevenvestiging van de Frater van Gemert wel bij ons staan ingeschreven maar dat het personeel niet bij ons in dienst is. Dit benadeelt de leerling/personeel-ratio maar is echter wel heel specifiek voor onze situatie. 
De Keuzegids neemt in het oordeel ook ouder- en leerlingtevredenheid mee. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens van Vensters voor Verantwoording (zie Scholenopdekaart.nl.) Deze gegevens worden door scholen zelf aangeleverd en zijn van lang niet alle scholen van hetzelfde jaar. De VO-Raad (de brancheorganisatie van alle VO-scholen) distantieert zich overigens van het gebruik van de gegevens door de Keuzegids.  (zie : VO-Raad ) . *Zie aanvulling  
In de Keuzegids staat in onze regio het Odulphus bij het vwo op de eerste plaats en staan wij nummer 2. Bij de havo staat Odulphus ook op nr. 1 en delen wij de tweede plaats met de Nieuwste School. 

Resumerend staan wij voor zowel de havo als het vwo 2 x op de eerste plaats en 1 x op een tweede plek. Het zal niet verbazen dat wij vooral het onderzoek van RTLNieuws erg goed vinden ;)
Frappant is dat bij geen van de onderzoeken het laatste examenjaar verwerkt is en we hadden dit voorjaar prachtige resultaten: 90,3% geslaagden op de havo en maar liefst 99% geslaagden op het vwo. Dat belooft wat voor volgend jaar!


Tomas Oudejans, 
rector Theresialyceum* Aanvulling 30-1-2015

Na terechte kritiek van de VO-raad heeft de Keuzegids de gegevens van Schoolkompas m.b.t. ouder- en leerlingtevredenheid verwijderd. De Keuzegids vermeldt: "We hebben de de publicatie van die gegevens tijdelijk stopgezet, we konden de actualiteit en bertrouwbaarheid niet garanderen."  De reden is dat Schoolkompas per 1 februari volledig over gaat in Scholenopdekaart.nl en niet meer wordt onderhouden, het kan daarom voorkomen dat verschillende afnamejaren van de tevredenheidsonderzoeken geplaatst zijn. 
Doordat er voor de ranking van de Keuzegids dus opeens 2 indicatoren minder zijn, zijn er kleine verschuivingen in de ranking van de Keuzegids, zo delen wij de 2e plaats bij de Havo nu niet meer met de Nieuwste School maar met het Willem II college. Doordat er 2 indicatoren minder zijn is relatief het gewicht van de in mijn ogen ondeugdelijke indicatoren Financiële gezondheid en Genoeg Personeel toegenomen en zijn er nog meer vraagtekens te plaatsen bij het onderzoek van de Keuzegids.
De scholenonderzoeken:

maandag 8 december 2014

Condoleanceregister Iefke de Vries


Na een ziekbed van ruim een half jaar is onze dierbare collega Iefke de Vries afgelopen zaterdag overleden. We zijn aangeslagen door haar overlijden. Wij nodigen iedereen uit om zijn of haar gevoelens te delen in dit condoleanceregister.

Bij voorkeur uw eigen naam naam onder het tekstbericht zelf zetten, en dan de optie 'anoniem' kiezen om te publiceren.